Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Αστυνομικός ΑΠοκριάτικων
Διευθυντής |εκδηλώσεων
Πρόγραμμα
του τοΠου
zenio 13,
ETCE 160 TIMH OSOE
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
dhehhivuv 22. rpeSewd
Τηλ. 2462 087 772. Fax 2462087 773 I email: [email protected]
σε άλλους 114 δήμους
2020 npopnénea
μετο umupveio
ονται nepinou 16.000 veec eYpadec nponnio -nspouv nepinou 24.000 n00
Kptnpa noua
Metal) αυτών και οι Δημα rpe8ενών και ΔΕ0K due.
ΕΒΕΝΩΝ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΑ στον υπολογιστη σας
Κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf to(δεύουν
τον έν uno noo0κό όνο στο email avano στών μας.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Etaúpos Xp. Kapaysoúvns M.D.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΣΧΟΛΗ
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK 51 100 Ιρεβενά
Τηλ.:24625 02144
Eneiyovto: 6944 286795
2023214
20 28964-20620
Thh. 2462080550
:6977 019452-6932 235231