Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

4

ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2479

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ: Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΗΣ Ν.∆. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Γ»

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΤΗΣ Ν.∆. Ο Ν. ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ

«Καλύτερη
κοινωνική πολιτική
είναι η δουλειά!»

Στόχος
η απόλυτη
ανατροπή

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

Τι φοβάται
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΚΙΝ.ΑΛ.

Όλοι οι
υποψήφιοι…
πάνε συνέδριο
ΣΕΛ. 2

η ΕΛ.ΑΣ. στην Αχαΐα
«ΠΥΡΕΤΟΣ» ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΚΟΡΥΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ,
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ
ΣΕΛ. 6

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ «ΦΩΤΙΣΑΝ» ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Σκόρπισαν... 12.000 χαµόγελα
ΣΕΛ. 4

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡ. ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ
ΟΕΒΕΣΝΑ, ΑΝ∆ΡΕΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ

«ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ»

Απώλεια
για το τοπικό
επιχειρείν

Τον εντόπισε...
το πλήρωµα «106»
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 2

ΑΝΑΙΜΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ 0-0 ΜΕ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ

Παναχαϊκή: Έτσι,
δεν πάει... ανοδικά
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ 200,
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΟΠΑ∆ΩΝ ΤΗΣ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Χατ-τρικ
από 17χρονο
του Ριόλου

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Και
τώρα
Τενερίφη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Ελληνικά
µετάλλια

ΣΕΛ. 21-33