Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και πολλά
από τους λίγους" ,
Ο Γιώργος
Αυβροσίου
σχολιαζει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4325-ΕΤΟΣ 160
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Μενάλη συμμετοχή
. Με μενάλη συμμετοχί έγιναν οι
εκλογές του ΚΙΝΑ. στο νομό Καρδί.
τσας και εκλέχτηκαν οι 44 σύνεδροι
που θα πάρουν μέρος στο προσεχές
συνέδριο
-Παρατράγουδα στο Λήμο Λίμνης
Πλαστήρα που επειδή δεν συμφωνουσαν στους υπο ηφίους, τελικά δεν
έγιναν καθόλου εκλογές!
Κοινωνια
Η Ελληνική
λέξη, φιλότιμο
Νέα οδικά έργα
philotimo (φιλότιμο)
. Εγκρίθηκαν για την
Π.Ε. Καρδίτσας από το
Περιφερειακό ΣυμβουΔΙο Θεσσαλίας
Γράφει ο Γιώργος
I Αμβροσίου
that emcompasses honour, dignity and pride
the ideal actions andbehaviors, hospitality,
bonds and responsibilities between each other
.LL3 Auo θεσσαλίας
| Αναβίωσε το έθιμο της «Χελιδόνας»! ii
.ii του θεόδωρου
Ανακοίνωση υποψηφιότητας
του Θεόδωρου θεοδωρόπουλου
ΟΠολι.
τιστικός 11
Σύλλογος 11
Νέων Νεο-11
χωρίου για 1 1
μια ακόμη .
χρονιά
. Με τον συνδυασμό "Καρδίτσα ο
τόπος μας" του υΠΆημάρχου Καρ-1
δίτσας Κου Βασιλείου Τσιάκου
Αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας την απόφαση μου να
δοκιμάσω τις δυνάμεις μου να !
πρώτη φορά στην τουκί αυτοδιοί.
κηση του ήμου Καρδίτσας
Σελ. 15
Συνέχεια Σελ. 6
Ζητούνται υπάλληλοι από Την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Λαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα Πρακτικης άσκησης
φοιτητές,n αποφοίτους ΙΕΚ και.
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σιιουδές η εμΠειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κονονικης
1ον Υπαλληλο γραφείου με γνώσεις
Πληροφορίες: 24410808886977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστη ηλεκτρονικών υπολογιΔικτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την