Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νυ όλος Kop
λάνος 1951-1974Bomp
-Βότροα Σταυ
pllooL Σ"λιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Περίοδος Β, (1974)*
AP-φύλλου 6880-11.825 0,50 €
Η ΝΟΔΕ Δράμας και
ο βουλευτής της ΝΔ
γιατην Ομάδα Κρατικής!!
Μεγαλειώδης εμφάνιση
για τους αθλητές
του Κολυμβητικού
ο Εσωτερικός
μαρτυρεί την καταγωγή!
Κανονισμός υπηρεσών
της ΔΕΚΠΟΤΑ
Αντιδράσεις της anno Aireu0ης για προΕκλογικές επιλογές από 1η δημοηκή αρχή
«Η λαϊκή ετυμηγορία δεν εκβιάζεται
Ομίλου Δράμας
Να αποσυρθεί η Υπουργική Απόφαση
που αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής
στα τμήματα μουσικών σπουδών
ζητά η Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών ΑΜΘ
Αλλη μια αρνητική πρωτιά για τη χώρα μας
Η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο
ποσοστο ανεργίας νέων στην Ε.Ε
Τεσσερις μήνο: πριν απότις
Παδείας με τροDEK A 29-1-2019) avaxoi
σαγωγής σε τρία από τα
ho 18,5% διαμορφώθηκε η ανΕργία στην Ελλάδα το
Νοεμβριο του 2018, σε σχέση με 18,7% τον Οκτώβριο
στικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηαν στη δημοσιό
Τα υψηλότερα ποσοστά avep γίας των νέων στην ΕΕ
πέντε συνολικά τμήματα (στο
στην tala (33%). Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφετα στη Γερμανία (6%) και στην ΤσεΟΟ te, 1%). Τον laουάριο η ανεργία των νέων στην Ευρωανηδιαμορφύθημε στο 16,5% και σην ΕΕ στο 14,9%.
oapeμός των α έργων στην Ελλάδα δα
μορφώθηκε σε 875000. Το ποσοστό ανεργίας στους
άνδρες διαμορφώθηκε στο 14,3% και σας Yuvai0ες στο
23,7%. Το ποσοστό ανεργίας των véuw e άτω των 25
ετών) μειώθηκε στο 39,1%, σταθερό σε σχέση με τον
φέτος-ενώ για τα άλλα δύο
Ευπλέον, εκτιμάτα ότι τον Ιανουάριο ο αριθμός των
ανέρΥων στην ΕΕ ανήλθε στα 16,2 εκατομμύρια και
Ευνολικά στην Eupωζώνη, τον Ιανουάριο του 201 9, η
ανεργία éueve σταθερή στο 7,8% σε σχεση με το Δοκέμβριο του 2018 και μαύθηκε από 8,6% ένα χρόνο
πριν. Το ποσοστό αυτό ενα το χαμηλότερο από τον
Οκτώβριοτου2008. Στην ΕΕτο ποσοστό α Εργίας ηταν
6,5% τον αουάριο, σε σχεση με 6,6% το Δεκέμβριο και
7,2% ένα χρόνο πρη. Αυτό είνατο χαμηλότερο arό την
έναρξη των μηνιαίων μετρήσεων από τη Eurostat το
Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφοντα στην Ελλάδα (18,5% με στοχεία του Νοεμβρίου
2018) και στην Ισπανία (14,1% με στοχεία του lovouQγιατ ς παραπανω αλλαγές εκΟμοσπονδια roeuv Μάθητών ΠΕΟφέραας όχι όλα) με αναπληρατές εαπαιδευτικούς
AMe. Οπως χαρακτηριστκά αναφέρει η που φτάνουνπολύ αργά στααχολεία
piou 2019.
Τα χαμηλότερα ποσοστά ανΕργίοςσημεύθηκαν στην
μαθητών αυτής της pov ός. . .» καξητά, μ&
ταξί άλλον, να μην εφαρμοσεί τη φετινή
χροκά κα με τον αγκExpqENO Tpano η
σερις μήνες πριν τις ηανελλαδκες εξετάσες
α μαθητές μαθανουν ότ στη συνολική βο18μολογία τους θα υολογίατα και ο βααός
Toeda R 1 %) και στη Γερμανία (3,2%)
Σε σχέση με ένα χρόνο προ, η avepia μευ0ence σε
όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από την Δανία και τη
Μάλτα, όπου παρεμανε σταθερή
Συγκεαφψένα η Ομοσηονδια roouw Maaumk της χρονιός, καθώς δεν υπάρχα προΑνοιχτό χθες και σήμερα
Το Χιονοδρομικό
Κέντρο Φαλακρού
άπας εισαγωγής σεπανε,
κουελης
. Τέσσερις μήνες ο Υ.Απρ ν
στημοκές ο
504 B, 20-220 19 ανακονοει την εξηαστέα
ύλη των νέυν πα ελλαδικόν μαθημάτων
Μουσκή Εκτέλεση και Eonveia, και ΜουΔεκδικομε
. rNopq μοστα τη φεπήχρονάκα με
τον συγκκαμένοτρόπο η εισαγωγήτυν μοΔηλαδή, α μαθητές μαθαναν τώρα ότι θα
eEεταστουν σε μαθήματα για τα onola δεν
θητών στα Τμήματα Μυσιών Σπουδών
. E pp δια Mr.λέτης με συγκορμέ η ύλη
για όλους τους un ψήφους
ρδια της ΔατεροβάΑυας, δεν υπάρχουν ή
avu ελάχιστες οι ο αφορές για καποια από
όλα τα εξεταζομενα ανοαμενα στα σχολεία
-Η Νβέρνηση να πάρει άμεσα μετρα στήρ
βουνού, σε ένα εδιλλιακό τοπίο ΥΕμάτοχιόν. και με τον
ac)-Λυκούργος και ΓΕτος
χολογίας, Ανάγνωσης Ανάλυσης Μ υου ού
Αποαπάαματος κτλ). Ας σμυθ ότι τα
ΚΕνά στα μουακά οχολεία καλύπτοντα (αι
τα,OgE a onKqugra, αποκλειστικά δωρεάν
στο δημόαο οχολείο, με πρόσληψη amaδευτικών".
ασκέρ μπορούν να εδοπλιστούν από τα καταστή.
ματα που βρίσκοντα στο Χονοδρομιώ και οι εποκ6artao από τα
-Νοτος-Αρχαρίων 1 & 2-Kapraua 1 &2,Λούα (ertστροφή τετpaebouoo. Ζυγάτης (ε τριο) και Χονό
τριπ.
πτες να απολαάσουν τον καφέ τους σε
Σύμα uwa με επίσημη οακοίνωση το Obw στη βάση
εντός πίστας eva στα 100 εκατοστά ενω της κορυφής
εντός πίστας φτάνει τα 160 εκατοστά Σχετικά με τον
καιρό, προβλέπετα μέχρι το μεσημέρι να είνα ήτος
Η κατάσταση του δρόμου ενα ΥΕνκά καλή ο δρόμος
εία ανοοτός, χωρίς χρήση anonem κών αλυσίδων
όμως καλό θα ήταν οι em°κέπτες να τις έχουν μοί τους
δου η κατάσταση στο δρόμο μπορεί να αλλά$1 ανά
πάσα στιγμή.
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
νεος ενώ αργότερα
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
Ζυγάντης
(τετ poedΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΑΝΔΡΕΑΣ Β' ΞΑΝΘΗΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠθ
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠθ
τέως Επιμελητής Α , ΠαΒολογίας ΓΝ Δράμας
Γεώργιο.Π. Αρμεν (..
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
8:30-13:30&17:30 -20:3
εκτός Τετάρτης απόγευμα
Ειδικό, Ορθοδοντικό
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
L 252 10 20 006 K. 6942 900 424
Τηλ 2521022203, Κιν. 6975773325
armengcoicloud.com
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
e: [email protected] fb: andreasxanthis

Τελευταία νέα από την εφημερίδα