Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
| Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ο στις σελίδες 12 & 13
Δεν θα είναι unoynφια
Απόκριες με Παραδοσιακό
«Εχουν» τους δράστες
κλοπής Προϊόντων
| ano φορτηγά στην Τραπεζοντη>σελ.7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 2 Μαρτίου 2019 | Έτος 23. 1 Αριθμός 5598 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax: 2731 [email protected] www.lakonikos.gr
| Δωρεάν Ποσότητες
τροφίμων και ειδών
ατομικής υγιεινής
Προσπάθεια διεύρυνσης
από Βαλιώτη και
ΟΙ Πρωτες μεταγραφες
: | | |v
Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου έως Παρασκευή 8
Μαρτίου 2019, θα ΠραγματοΠΟιηθούν διανομές μεγάλον
σε όλους τους δημους της
Τους άξονες της συνεργασίας
της "Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης Σηάρτης» με την ηαράταξη
γιώτης Κουμουνδούρος, αντί
στοχο, σε κοινή συνέντευξη
Tunou nou napoxcopnoov την
Γιωργος Κουρεμπής και ο Πρό
εδρος της Λέσχης Αυτοκινήτου
νης διεύρυνσης και ανανέωσης
τηςΠαράταξής μαςκαιτηςστρα
νεσης.nou ακολουθούμε για το 1 και neprou 7.000 λίτρων
νεργασια για την Τοηική Αυτοδι- του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμφωνα με ανακοίνωση της καλά του Δήμου και των noAoi non» ΑΝΑΣΑ Παρουσια αν Σηάρτης Παράλληλα γνο το ηαράταξης του Ευ Βαλιωτ η τον του. Για ένα Δήμο συγ
επικεφαλής τον δύο συνδ a
σμών, ο δήμαρχος Σηάρτης κ.
Βαγγέλης Βαλωτης και οΠαναnou n ε ότι στον κοιν συν
δυασμό uno ήφιοι θα είναι ο
πρόεδρος της ΤΚΠεριβολιων
αη φαση για σ μηρα η μετα ύ
των δύο συνδυασμών ελήφθη
οσταπλαίσιο της εκπεφρασμέδιανείμει στις 1.310 ωφελού
μενες οικογένειες στα σημεία
διανομής των δήμων.
xpo ο ευέλικτο ανα ιο της
ιστορίας και των δημοτών του».
συνέχεια σελ.9
Λόγω των μεγάλων noor.
772.000 ευρώ για αναβάθμιση
κέντρων υγείας στη Λακωνία
θουν κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες φέρνοντας μαα τους
Εντάχθηκαν στο «ΕΠ Πελοπόννησος» με απόφαση του Π. Τατούλη
Οι ωφελούμενοι θα ειδοηοι"
sms. Οι διανο1
γική αναΒάθμιση του ΚΥ Βλαμές nou8a ακολουθήσουν θα
κ. Πέτρου Τατούλη στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020» τα Κέντρα
200 000 ευρώ, «Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθΓυθείου»,
Προύηολογισμού 192.000 ευρώ,
-Εκσυγχρονισμός και λειτουρΒάση. Σε περίπτωση που μεί.
νουν αδιάθετες Ποσότητες ευΠαθων τροφίμων, αυτά θα
διατεθούν σε κοινωνικές
δομές μη κερδοσκοηκού xa.
ριού, Βλαχιώτη, Γυθείου, Νεάσυνέχεια σελ 8
Συγκεκριμένα με την απόφαση
ηρούηολογισμού 180000 ευρώ.
συνέχεια σελ.9
τα χαρίσματα
n. Ηρακλής Φίλιος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα