Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ρύθμιση με αυστηρούς κόφτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ρύθμιση με αυστηρούς κάρτες
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 , τιμή: 1,30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ'ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 940 . Αριθμός φύλλου: 26.875
Σε συνεννόηση με τους θεσμούς η Πρόταση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση
Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης Παραμένει η
κατάθεση δύο ξεχωριστών νομοσχεδίων για τη
ρύθμιση τωνληξιπρ θεσμων λωνσαςε ορίες
καιστα ασφαλιστικ ταμείο. Ο σχεδιασμός των
δύο ρυθμίσεων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα
μέσα Μαρτίου, προκειμένου να ακολουθήσει δοβούλευση με τους θεσμούς και η ψήφισή τους
από τη Βουλή Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές ε 6
φραζαν χθες την ενόχληση τουςγια την αναφορά
της Κομισιόν στο θ μα. Οπως υποστηρίζουν, η
κυβέρνηση είχε ενημερώσει τους εταίρους στο
Περιθώριο του Eurogroup του Φεβρουαρίου ότι
δεν πρόκειται να τους αιφνδιάσετ και ότι onoαδήΠοτε Πρόταση θα συ ητηθεί μα ί τους προκαταβολικά». Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την
αναφορά που έγινε στην éx8εση της Κομισιόν ότι
ελληνική κυβέρνηση ενημέρωσε τουςθεσμούς
όυδενη οίεταιστοάμεσο μ ovvampo prin
σε τροποποιήσεις των πλαισίων ρύθμισης των
σφειλώνσε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία». Σύμ
να. Πάντως, με Πληροφορίες, η ρύθμιση των
οφειλώνστην εφορία δενθαέχει οριζόντιο χαρα
κυρα αλλά θα περιλαμβάνει κριτήρια υπαγωγής
μεστόχο ναβοηθηθονόσοι αντιμετωπί ουν Προβλήματα ρευστότητας-τα οποία και τους εμποδί,
ζουννα anon np νουν εμπρόθεσμα τις οφειλες
toe και να an°κλειστούνοι στρατηγικοί κακοΠληρωτέο. Μετα ύτωνοοεδίων Που επεξεργί εται
η κυβέρνηση είναι και η σύνδεση της anonn.
ρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών με το ύψος
του ακατάσχετου nooouano τον τραπεικόλοα
ριασμό Αυτό σημαίνει ότοσο συεπστεροςείναι
ο οφειλέτης, τόσο μεΥαλύτερο θα είναι και το υπο
λοηο του τραπεζικού λογαριασμού το οιοίο θα
οΚεται ως ακατάσχετο Πάντως, τοσυ κεκριμένο
θέμα χαρακτηρίζεται ως ιδαίτερα σύνθετο σετε
χνικό επίπεδο και μένει να φανεί πότε και πώς
θα Προχωρήσει Σε άθε Περίπτωση ηκυβρηση
δενφαν εται να έχει καταλήξει ακόμη στιςλεπτομέρετες mcp0 μισηςουε και στον μ στοαριθμό
τωνδόσεων.Τομόνοβ Batoewa10nBaunapxOUV
αυστηρές ΠροϋΠοθέσεις έντα nc.σελ5
προς
ΕΛΠΕ: Μέρισμα 229,2 εκατ.
των ΕΛΠΕ, οι οηοες έφτοσον τους 9,4 εκατ.
τονοκ, αναδεικνύοντας τη θέση του ομίλου
ως ενος ano τους μεγαλυτερους εανυνος
στην Ελλάδα. Το ροορ αυτο ουνοδευυ κε
ΝΕρυοι με ιστορικο υψηλο κα' στην napown
n onoo auranKE κατά 3% και εορτοσε του
15,5 εκαΤ, τονους, σελ 19
EKT: Σοβαρές ενστάσεις
στον νέο νόμο Κατσέλη
Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή το ν/σ
5-7 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΤΩΝ 200 ΕΚΑΤ. ΤΗΣ AEGEAN >19
Στις 6 Μαρτίου θα κατατεθεί
του Μαρτίου. Εν τω μεταξύ, σομοσχέδιο για την Προστασία
της Πρώυς κατοικίας με ανοΕΚΤ για το αρχικό σχέδιο nou
κατατέθηκε από την ελληνική
«Σκόπελο!» για τη ναυτιλία
ο περιβαλλοντικοί κανονισμοί
ΤουρόλΕΕο για δυνατούς λυτες an°τελούν για
την 1η Μαρτίου. Με
τον
διαβούλευση
μετην ΤΕ
Παύει να υφίσταται
κενό σε ό,τι αφορά
τον νόμο κατορ
Κατσέλη. Η ΕΚΤ συσυνειδιαβούλευση
Ελλάδος ενω ΠολλέςαΠόαυτς
βαλλοντικ ακονο ομα ω αλλά και
«φλέ
συν Κυπροο«ΓΑακος»
αχρυσου» κοι
Hea r nood
n quoo ουσε
ου στη Κυπρο αλλά οι nanoo
ςεδω και δυο χρόνα
του ΟΠΟ ου και τυπικά έληξε
στελεχη της PwC-σελ 15
αναμένεται να ισχύσει το νέο
πλα σο όταν αυτόνου ετηθε
κάτι Που αναμένεται το αργό
ερομέσαστο Πρώτο 1seήμερο
σμός φαίνεται ηωςόουνληφθεί
υπ ό ην στο τελευταίο σχέδιο
νόμου Που ολοκληρώθηκε
no oc-1m του τημα ου 10 της κυπροής ΑΟΖ κοτο μα φυο ου Ερ ou or ό 5 έως 8 τροσ
κι oor οδο (tcf), n ςοκ κουοαν:0ες ο Kin ouro pyός Ενεργοος και Ε mopourkioεργασίας για τους ναυτικούς
Προχθές-σελ 4
Σαράρι
Ένα βήμα.. Πίσω
| Πρόστιμα
νομοοκέδιο του υηουργείου Ναυτιλίας nou
oro un oupy ioon Bonn on 16
Επενδύσεις 270 εκατ. ευρώ
από τον όμιλο lkos Resorts
ον τελευταία τριετια ο ουλος lkos Resorts,
με στόχο
ΛηξιΠρόθεσμα χρέη
Ελληνικό
| Στο ΣτΕ Προσέφυγε ο ΔήμοςΑλίμου
εργοσίες τελκου στοδου κατασκευης του
νέου ξενοδο εί ulkos Aria ouw napo λιο της
Κεφάλου στην Κυ, σελ. 17
Μετρεις τρ Πουθαεπιδο
φετοςηΑΑΕναεπ1uxn pexop
ύψους 5,6 δισ. στις εισπράξεις
ληξιπρόθεσμωνοφειλών: με Kaτασχέσειςσεεοοδήματα. KataDverneceμπλοκη συν unorpartnerip donc
γιατο έργο τηςανάπλασης του Παλιού αεροδρομίου
στοΕλληνικό. ΠροΟιολογισμού 8δισ. ευρώ,δύναται
να δημιουργήσει nainonaKuponςτου Φορέα
Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολι.
Πρόστιμα συνολικού ύψους
μηνυτήριας αναφοράς κατά
των κ.κ. Δημήτρη και Γιώργου
οφηλό
στο Συμφρέτηςε πικραθουςδιαχείρισης
ταβολής οφειλών και με αυτε" ! και λειτουργίας όλων των κοινόχρηστων χώρων.
ράς για Παρα
τωνριθμ eavm noxicon
σεις της anaφορολογικό
τ po uop οφειλών καιμεα
και ου Φορ αόλωνο ακον xpktoV Χώρου
μηνών |
αλ σε
σκαρ
στη μένταςκονιμ Kiera
aw με anarieKwo peeuw
ano το Δημόσιο. σελ3
και 6.200 στρεμμάτων, καθώς και της είσπρα 13
ΟΧΑ
στάσεων tnC Folli Follie για τη
Χρήση 2016. σελ 17
διαχείρισης των ανταΠοδοτικών τελών-σελ.13
ΑΘΗΝΑ
707,51 (1.7
A EAY
DOWJO 52590 4443%)
AONANOFSE 100707473PQ46% VOP KOO P HDAX-301151564
25% A NADKAC 40524 53046%
n E 313 2" E
6447VE POU
AP 011373 A

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ζελένσκι: Νεκρή μια Ουκρανή στην Ιερουσαλήμ
  Τον θάνατο μιας Ουκρανής στις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ιερουσαλήμ γνωστοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας. Ειδικότερα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, σημειώνοντας: «Μοιραζόμαστε τον πόνο του Ισραήλ μετά τις…Ζελένσκι: Νεκρή μια Ουκρανή στην Ιερουσαλήμ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Προφυλακίστηκε ο «Μάξιμος Σαράφης» για εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση
  Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην 31η τακτική ανακρίτρια ο 50χρονος πρώην στέλεχος της Novartis, ο οποίος κατά την αστυνομία ήταν προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης». Σύμφωνα…Προφυλακίστηκε ο «Μάξιμος Σαράφης» για εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΕΟΔΥ: Rapid tests σε 21 σημεία την Κυριακή 29 Ιανουαρίου
  Κινητές Ομάδες Υγείας σε 21 σημεία ανά τη χώρα θα έχει αύριο, Κυριακή 29 Ιανουαρίου, ο ΕΟΔΥ, για δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους Covid-19. Αναλυτικά το πρόγραμμα: 1.Δ. Νέας Σμύρνης, Γ’ ΚΑΠΗ…ΕΟΔΥ: Rapid tests σε 21 σημεία την Κυριακή 29 Ιανουαρίου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γαλλία-Ιταλία: Παραγγελία 700 πυραύλων Aster- 30
  700 πυραύλους Aster-30 παρήγγειλαν η Ιταλία και Γαλλία, για το σύστημα αεράμυνας Samp-T. Οι χώρες αυτές σκοπεύουν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με το εν λόγω σύστημα. Σημειώνεται ότι χθες στη…Γαλλία-Ιταλία: Παραγγελία 700 πυραύλων Aster- 30 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μακεδονικό Σήμα: 250 επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πιστοποίησης
  Εντός του Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η απόδοση του Μακεδονικού Σήματος «Μ MACEDONIA THE GREAT» στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρις στιγμής είναι 250, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων…Μακεδονικό Σήμα: 250 επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πιστοποίησης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ