Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou ayana
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδ οκτη ης-Εκδοτης . Α ευθ της ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ-Ε ος 45 . Αρι φύλλου 11426 Τμι 0 60 ευρω . Παρασκευή 1 Μαρ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΖΑΊΟΥΈ ΠΟΥ ΒΑΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥΖ ΝΑ ΠΛΤΟΝΟΥΝ
Τα σενάρια nou ava.
κυκλώνονται tic teneu.
ταίες μέρες, με το ns.
va amtourv
νους το τελευταίο διά- μως δεν τα καταφ4- to do mc weonnool
Γράφει ο
Αρης Τσελικος
στημα να ηαρουσιά- νουν. ΑΜΙωοτε
unopei κάη0.ος από το καταφέρει οτοϊκόςΝου στην κεντροδεξιά αριστερό iodysio va ΡΙΖΑνα ανεβόουην
ητέρυγα της Πρέβαζας βρει στόχο στο prpt τα nsoueva του nooo
NOAE NPEBEZANEA
Στη θέση Τομεακού Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής
Διορίστηκε ο Μιλτιάδης Κλάπας
E!μαστε Πνευματικά φτωχοί!
Στη Οέση Τομεακού
κή, lou o Pon pou oo upotica
του αρμόδιου Ynou
διορίστηκε ο Πρώην ΓΓ
νιστευτικής Πολιτικής Μιλ
nporovol llpoopepav ηολλά στην
κατηγορίας ειδικών (Χαοωνμε|
θητεία τοοάρων ετών.
leipnote nepriprvou r1' αυτού, ΤΟ
ικρήφανοι για epic;
www.barkasproperties.gr
Architecture | Construction | Real Estate
το νενονός
Αναθέστε σε εμάς την πώληση του ακινήτου σας
και εμείς σας Ουώμαστε άμεση επαγγελματική
Παρά το moB A R K A S εξυπηρέτηση, παροχή υψηλού επιπέδου
..ορ..TIEs συμβουλευτικων υπηρεσιων κουδιεθνή προβολή,
via κα ακου στο
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ |
ζητηματα nou
τικού saav κού Ταμείου τόσο ν α νο οθεί
26820 28106 6947 992258
λιμένος 600 και στα 0€ματα με τις μετο