Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πώς θα παιχτεί το πολιτικό παιχνίδι Αθήνας-Βρυξελλών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5426 Παρασκευή 01.03.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ευρωπαϊκή Πίστη
S&P τη
συγχώνευση
η νέα αύξηση
της παραγωγής
Τι έγινε στη δίκη Κατσέλη vs Δαυίδ
για τη Δημόσια Πρόταση του 2007
τελή Κομισιόν
Eurobank
Grivalia
Η συγχώνευση της Eurobank
με την Grivalia Properties θα
ωφελησει καπως την χειρατι
ωστοσο οεν θα ενισχυσει
σημαντικα τις συνοΝηοτερες
Eurobank
επιχειρημ
μϊκές προοπτικές της τράπεζας, σύμφωνα με την S&P
εκτιμα
σαουοσμενος στο ρισχ0
δείκτης κεφαλαίου (
βελτιωθεί κατά 50-60 μονά
δες βάσης, ως αποτέλεσμα
της συναλλαγής. Ωστόσο
εκτιμά πως το ύψος των μη |
εξυπηρετούμενων assets, η
επιδεινουένη θέση Οευστότπε
αλαίουχαμηλή ποιότητα χ00-Έτος αναδιάρθρωσης το 2019
συ πιστωτικό πρεπιβ της νουν! για την «Ευρωσυμβούλοι
αλαίου και οι ισχνές προοπτικές κερόοφορίας, θα
Συμφωνα με τις εκτιμησεις
τον pro
Ως έτος ομιλικής αναδιάρθροσης με πωλήσεις περιουσιακών
στοιχείων, μείωση υποχρ.
εώσεων, αναχρηματοδότηση
τραπεζικού δανεισμού και επιγεται και ένα από τα κτίυα της.
forma ισολογισμό της
Η πολιτική αυτή έχει ως στόχο
τη μείωση των υποχρεώσεων και
την βελτιστοποίηση της ομιλικής
ρίου 2018, μετά τη |
συγχωνευση τα συνολικά στροφη στην κερδοφορία μετά δομής . Μετά τις παραπάνω
assets
αυξηθούν κατά 1,1 δισ. ευρώ
και το μετοχικό κεφάλαιο
Θέμα ένα ακτικων πολιτ ών χαι διαρθρωτιχων μέτρο
για το ανοιγμα της αγορας ηλεχτοικης ενεργειας, ανοιγει η
εκθεση της Ευρ. Επιτροπης. «Πισωγύρισμα» η μη πωληση
ταν λιγνιτιχων μοναδων της ΔΕΗ, τονίζει.
uroban
από σειρά ζημιογόνων χρησεων,
κινήσεις, αναμένεται να
προχωρήσουν οι συζητήσεις με
τις πιστα τριες τράπεζες, στοχος
τον οποίον είναι η αναδιάρθεωση του υποοχοντος οανει
Το 2018 εξελίχθηκε σε μια
ακόμη χαχή χρονιά για την
εισηγμένη εταιρεία,
χαρακτηρίζεται το 2019 από
διοίκηση της εισηγμένης εταιρ.
κατά 0,85 δισ
συγχώνευση θα βελτιώσει
δείκτη
χεφαλαιακης
σμου. Ως «βασική διαρθρωτική των μονάδων αποτελεί
Χθες οι Ευοοσύμβουλοι
επάρκειας της Eurobank στο
13,8% από 11,7%
μετακούθμιση» για τον «πισωγύρισμα» σε συνδυα
τομέα της ηλεκτρικής ενέρ- σμό με τις δεσμεύσεις που
γειας χαρακτηριζει στην ανέλαβε η κυβέρνηση για
έκθεση της η
ΕΣΥΜΒ 0,00% ανακοίνωσαν
την πωληση του 17,3% της θυγαωστόσο
τρικής τους εταιρείας «Γνώμαν ποοσδοκίες για την τοέχουσα
αγοράς αφήνουν ανοιχτό το βελτιουένες. Ειδικότερα, στους αποεπενδυση της δημόσιας παυακής νομοθεσίας μετα
τμήματος του εναπομείναντος
εξακολουθούν να κατέχουν οι
ενώ κύκλοι της
οικονομική χρίση είναι σαφώς
την εφαρμογή της αναμονοάποψή της για το κεφάλουο
στόχους της εταιρείας περιλαμβάνεται η επιστροφή στην κερδοΤορία
ζημιογόνων χρήσεων
εταιρίας από το λιγνίτη, για
το άνοιγμα
την καταδίκη της χώρας για
ν αποκλειστική χρήση του
λιγνίτη από τη ΔΕΗ ΔΕΗ
αμετάβλητη. Εξα- 1
της αγοράς και τη
25,97% της ίδιας εταιρείας που
προσέλκυση
επενLO
Evou)σύμβουλοι.
τικό ποσό του επιπλεον κεφΟι συντάκτες της μάλιστα
τονίζουν πως η μη πώληση
Γενικότερα, μέσα στο 2019 αναυψηλότερη απορροφητικότητα
τον κονδυλίων του ΕΣΠΑ, εξέχντι του
μένεται να υπάρξουν και άλλες
ποσού των στα
κών λιξη
που επηρεάζει θετικά τ
assets από
συγχίονευση της Grivalia.
στοιχείον
εργασίες των Ενο)συμβούλιον
εισηγμένης,
συγκατα λέ