Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
Αμβροσίου!
σχολιαζει
Θέλουμε λίΥα
απο τους Πολλούς
και πολλά
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4322-ΕΤΟΣ 160
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ ,50
ΤΗΛ: 2441080888
καντε μεταρρυθμισεις
» H Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) σχολιάζει τα όσα ειπώθηκαν
στις Βρυξέλλες να την Ελ.
λάδα και τονίζει, πως μόνο
αν η κυβέρνηση τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες θα
μπορεί να αναμένει τη
Κοινωνια
Έκτρωση σε
νεαρά κορίτσια Περιφέρεια
Η ΠΙΟ «Πράσινη»
Γράφει ο Γιώργος
. Υποστήριξε ο Περιφε.
ρειάρχης Θεσσαλίας
Αμβροσίου
Σελ. 3
i«Ημερίδα διάχυσης ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) ii
Αλκοόλ» και «Διατροφή»
.ΣΚοπός της
ημερίδας ήταν η
ανταλλαγη
καλών πρακτικών των εκπα- 1
δευτικών του 1
Νομού Καρδίτσας στα πλαίσιο;
των δράσεων
του ERASMUS + | |
Το Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας !
(ΣΑΕ) διοργάνωσε !
κύκλο εκδηλώσεων ενημερωσης
europe
00 800 6 789101
11 και ευαισθητοποί
ησης των εκπαιδευομένων του με
θέματα υγείας
Σελ.6
Σελ. 9
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Λαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα Πρακτικης άσκησης
φοιτητές,n αποφοίτους ΙΕΚ και.
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σιιουδές η εμΠειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κονωνικης
1ον Υπαλληλο γραφείου με γνώσεις
Πληροφορίες: 24410808886977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογΔικτύωσης.
στών με ννώσεις στα social media
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την