Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27243
www.dimoprasion.gr
mail:dimonewsa dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
ετησιως στο κρατος με
το νεο Ζυνυι ο σχετικο
Δημοσιου και
Ναυτιλιακής
κοινοτητας
11 Μαρτίου
Για το συμφέρον όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρωζώνης
συμπληρώνει ο Ευρωπαίος επίτροπος, Π. Μοσκοβισί
τησίως θα ει00έει στα δημόσια ταμεία με
κές αρχές
VIXOU Δημοσίου και της Ναν
Κοινότητας, που υπογράφηκε στη συνά
ντηση του Αλέξη Τσίπ!α με το προεδ!είο
της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κατά
Commission europeenne
Πέμπτη στην Αθήνα
μαστε
θυπου Qγός, Αλξης Τσίπρας
το Μέγαρο Μαξίμου
Με το νέο Συνυποσχετιτη η τελευταια, συνη
θης διαδικασία με
α που θα
ΟΟΣΑ: 0
Ψηφιακος
μετασχηματισμος
της Ελλάδας την
επισήμανε πως απο
Commmission européeme
εφικτο και πιστευω
πως ειναι προς το
σε σχεση με αΛΛες
ην αποψη οτι ειναι προς το «κοινο
«Θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όκοινό όφελος της Ελλάδας και της ευρω
ράσει
Ψηφιακός μετασχηματισμός της
Ελλάδας την ωφελεί λιγότερο σε σχέση
με άλλες χωρές του ΟΟΣΑ, όμως της δη
συμφέρον» της Ελλάδας χαι
ζώνης να υπάρξει συμφωνία για την ε
Χταμίευση του 1 δισ. ευοώ στις 11 Μαρ
συμβαινει αυτο και πιστευω πως ειναι
που αυτό δεν καταστεί δυνατό. «Ε
προς όφελος της Ελλάδας να εχταμιευθεί
δόση τ
Μοσχο
ποθέσεων, IILEQ Μοσκοβισί, απαντώντας
ι με σοβαρότητα και ολοκληρωμένα
κατέληξε
σθέτοντας πως αυτό θα είναι
μήνυμά
διεθνούς (Ογανισμού με θέμα «Πώς είναι
«κοκκινα» οανεια και ΔΕΗ «μαυριζουν» την
εκθεση της κομισιον
Την άποψη ότι η Ελλάδα σημείωσε σιο προστασιας της πρωτης χατοικιας στο ψει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά αλλά
ηση για τους %ινουνους χαι
υχαιριες που αντιμετώπιζουν οι κα
τοικοι των κρατών-με
διαδικτύου, των κινητών συσκευών, των
μεγάλων δεδομένων και της
τεχνητής νοημοσύνης
«σημαντική τροδο» εξτη0 ασε οτ αντι"
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής ανέφε
ρε ότι η χυβέρνηση επιθυμεί να προστατεμέρειες» ετσι ωστε να μην ευνοουνται
στρατηγικοί χαχοπληρω
τές», και το πλαίσιο υπό συ
Οι τουρίστες θα
ΠΑηρωνουν το
κοστος
συντηρησης της
Βενετιας
στρ τκαι
TQOE00ος της Ευοωπαικης Επιτροπης,
πλαίσιο υποσυ
κεια συνέντευξης Τύπου στις Βουξέλλες
όπου παρουσίασε τη χειμερινή δέσμη του Καταχώρηστε τα ελληνικά Προϊόντα με
EuQωπαϊκού Ε αμήνου. Ωστόσο, ο ίδιος
επισήμανε πως ο «Qυθμός» υλοποίησης
σε OQ1σμένε
τον ορο Μακεδονια
Απολύτως προστατευμένα τα σήματα που έχουν
ήδη καταχωρηθεί
σικές μετα!ριθμίσεις
Το δημο
α σήματα που έχουν καταχώρηθεί από ελληνικές επιχοήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊ
αναλάβει το «δύσκολο έργο» της εξυγίαν
κό ή διεθνές επίπεδο και εμπεQ1έχουν αναφορές στην Μακεδονία είναι απολύτως προ
στατευμένα Αυτό ν τογ!άμμισε σημε!α σ σ ΤετάQτη ο Γενιχός Γοαμματεας Εμπορι
ου και Προστασίας Καταναλωτή. Αημήτ!ης Αυλωνίτης, σε ενημε!ωτική συνάντηση με
δημοσιογράφους, σχετικά με τα εμπουκά σήματα στα πλαίσια της Συμφωνίας των
τραπεζικού τομέα, προκειμένου
εισόδου στους επισκέπτες, προκειμένου
να καλυφθεί το κόστος για τη συντή!η
ση της πόλης που αποτελεί δημοφιλές
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
να υπάρξει και πάλι η δυνατότητα χρημα
οδότησης της οικονομιας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε αυτό τ
00 προσπάθειες σε τομεις όπως το πλαι
Ενώ σε ό,τι αφορά τα ΠΟΠ χαι ΠΓΕ προϊόντα, όπως ανέφερε ο ίδιος, από
τη φυση τους, οι γεωγραφιχοι προσδιορισμο, αναφέρονται σε συγκεκριμένες Ε
υστότητα
», χρειάζονται
στες επισκέπτονται την πο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα