Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΕΜΠΤΗ 28 Φεβρουαρίου 2019 | Αρ. φύλλου 344 | 1 €

Μονοήμερη εκδρομή
της Σταυροπροσκυνήσεως (31 Μαρτίου
2019) για το Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου Μηλεσίου και
στην Χαλκίδα από την
Arcadian Tours.

Ομοφωνία Κυβέρνησης και Τραπεζιτών για την
προστασία της πρώτης κατοικίας
Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης - ο υπουργός και ο
υφυπουργός Επικρατείας
κ.κ. Φλαμπουράρης και Λιάκος, στελέχη των νομικών
υπηρεσιών των υπουργείων
Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Οικονομικών και Δικαιοσύνης - και οι εκπρόσωποι της

Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο κ. Καλαντώνης και η
κα Απαλαγάκη, μετά από πολύωρη σύσκεψη εργασίας,
ολοκλήρωσαν ομόφωνα με
επιτυχία το πλαίσιο της νέας
ρύθμισης για την προστασία
της πρώτης κατοικίας, αναφέρουν συνεργάτες του

υπουργού Επικρατείας.
«Η συμφωνία θα αντικαταστήσει από την 01/03/2019
το άρθρο 9 του ν.3869/10»
σημείωναν χαρακτηριστικά.
Οι συνεργάτες του κ.
Φλαμπουράρη διευκρίνιζαν
περαιτέρω πως «άμεσα θα γί-

νουν οι απαραίτητες ενέργειες για να εισαχθεί προς
ψήφιση το νέο πλαίσιο από
το ελληνικό Κοινοβούλιο και
στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επεξεργασία για τη συνολική αναθεώρηση των
πλαισίων ρύθμισης των ιδιωτικών χρεών».

Σε 2,5 μήνες μπουλντόζες στην Πατρών - Πύργου
• Ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Χρήστος Σπίρτζης
Για «τόνους λάσπης που δέχτηκε ο ίδιος σε προσωπικό
επίπεδο αλλά και η κυβέρνηση
σε πολιτικό επίπεδο» σχετικά
με τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου μίλησε ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης,
ενημερώνοντας
αναλυτικά
την αρμόδια επιτροπή της
Βουλής για την πορεία τού
έργου.
Ο κ. Σπίρτζης ανακοίνωσε
παράλληλα ότι μέσα σε 2,5
μήνες «θα μπουν μπουλντόζες» και θα ξεκινήσει η ουσια-

ευχαριστώ» είπε «για την
πίεση που ασκούσαν, αλλά δεν
τους ευχαριστώ για την υιοθέτηση αθλιοτήτων τα οποία
έχουν γραφεί στον Τύπο, από
τα οποία δεν ισχύει τίποτα».

στική κατασκευή του έργου.
Όπως είπε ο υπουργός «οι
βουλευτές της Ηλείας έχουν
δείξει ιδιαίτερο ζήλο για την
υλοποίηση του έργου». «Τους

Όπως είπε ο κ. Σπίρτζης και
στο Περιφερειακό Συνέδριο
στην Αρχαία Ολυμπία, η προκήρυξη του διαγωνισμού για
το έργο Πάτρα - Πύργος που
είχε σχεδιάσει η προηγούμενη
κυβέρνηση, μετά την αποκοπή τού έργου από την
Ολυμπία Οδό, ήταν προβλη-

ματική και διάτρητη. Δεν
υπήρχε διασφαλισμένη χρηματοδότηση, παρά τα όσα υποστηρίζει η ΝΔ, και θα
οδηγούσε με απόλυτη βεβαιότητα σε δικαστικές διαμάχες,
που θα είχαν ως αποτέλεσμα
την τελική ματαίωση του
έργου.
Ανέφερε ότι κατά των όρων
του διαγωνισμού προσέφυγε η
ΜΕΤΚΑ, η οποία ούτε λίγο,
ούτε πολύ, προσέφυγε γιατί
επρόκειτο για ένα διαγωνισμό
«με σημαδεμένα χαρτιά».
[• ΣΕΛΙΔΑ 5]

1η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ογκολογίας, Σάββατο 2 Μαρτίου στο Κάψια
• Σε συνεργασία με το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης
Υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, του Ιατρικού
Συλλόγου Αρκαδίας και τη συνεργασία του
Ογκολογικού Τμήματος του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, πραγματοποιείται η 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα
«Οι νέες προοπτικές στην Ογκολογία», η
οποία θα διεξαχθεί στο Αρχοντικό Καλτεζιώτη στο Κάψια Αρκαδίας, στις 2 Μαρτίου
2019.
«Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις στην Ογκολογία είναι καταιγιστικές με μεγάλο
όγκο επιστημονικής πληροφορίας και γνώ-

σης να μεταφέρεται συνεχώς στην καθημερινή κλινική πράξη. Καινοτόμες θεραπείες
με εντυπωσιακά αποτελέσματα στην έκβαση των ασθενών μας, υπόσχονται πως σε
λίγα χρόνια ο καρκίνος μπορεί να αντιμετωπιστεί με περισσότερη αποτελεσματικότητα.
Η πρόοδος στη βασική έρευνα του καρκίνου και η ανάδειξη βιοδεικτών οδηγεί στην
«εξατομικευμένη» θεραπεία της νόσου, κατάκτηση που θα επιτρέψει να διαμορφωθούν
συγκεκριμένοι
θεραπευτικοί
αλγόριθμοι που θα ελαχιστοποιήσουν τις
δυσκολίες επιλογής θεραπείας που προκα-

λεί η πολυπλοκότητα της νόσου.
Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερωθεί
το Επιστημονικό δυναμικό της Αρκαδίας
και της ευρύτερης περιοχής από διακεκριμένους επιστήμονες για τις τρέχουσες εξελίξεις στη θεραπευτική του καρκίνου, με
σκοπό να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες
ιατρικές υπηρεσίες.
Σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας, ευελπιστώντας η παρουσία σας να συνδράμει
στην επιτυχία της Ημερίδας» τονίζουν οι
πρόεδροι της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής κ.κ. Σταύρος Περουκίδης
και Αναστάσιος Παπαναστασίου.