Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

οι φοιΤηΤεσ Του Τει
δυΤικησ μακεδονιασ
εΤοιμαζουν θερμη
υποδοχη σΤον
κ. ΓαβροΓου

Πορεία
διαμαρτυρίας για
το νομοσχέδιο και
τον αποκλεισμό
της ΣΤΕΦ από το
νέο Πανεπιστήμιο

σελ ~ 24

η καΤερινα μουζουρακη, υπεύθυνη επικοινωνιασ
Του TAP AG, μιλα σΤον «πρωινο λόΓο»

«Το μεγάλο έργο του TAP ανοίγει την
πόρτα για να έχει πρόσβαση στο φυσικό
αέριο όλη η Δυτική Μακεδονία»

σελ ~ 12

73 πυροσβεσΤεσ και 16 πυροσβεσΤριεσ σΤην ΤελεΤη
αποφοιΤησησ Τησ σχολησ πυροσβεσΤων πΤολεμαΐδασ

Όλγα Γεροβασίλη: Ευρωπαϊκός σχεδιασμός
για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
- «Οι απώλειες σε ζωές και πόρους ήταν
τεράστιες και δεν πρέπει να συνεχιστούν»

σελ ~ 13

Ισχυρή
αστυνομική
δύναμη εμπόδισε
διαδηλωτές να
προσεγγίσουν τη
Σχολή Πυροσβεστών
Πτολεμαΐδας

σελ ~ 12

Τέσσερισ ασΤυνομικοί
και ένασ 40χρονοσ
ΤραυμαΤίσΤηκαν σΤα
επεισόδια έξω από Τη
σχολή πυροσβεσΤών
«Ο ρόλος της αστυνομίας
είναι ιερός σε μια δημοκρατία και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να
γίνεται μέσο εκτόνωσης
της οποιασδήποτε
πολιτικής πίεσης»

σελ ~ 3

6940

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

ακούστε
live

Oμιλία του
Alessandro
Mazzucchelli,
με θέμα
«Ο ρόλος της
γλυπτικής στις
εκκλησιαστικές
τέχνες»

σελ ~ 5

Ξεκινούν
οι δηλώσεις
συμμετοχής
για τα
SOURD
GAMES

σελ ~ 4

υποχρεωΤικη η φοιΤηση
προνηπιων σε κοζανη
και πΤολεμαΐδα με Το
νεο έΤοσ μεΤα από α
ποφαση υπουρΓου
Κατερίνα Ασπράγκαθου:
«Η υποχρεωτική
φοίτηση έχει να
κάνει με την παρουσία
του παιδιού ώστε
να μην υπάρχουν
σχολικές διαρροές»

σελ ~ 3

Κυριάκος
Μιχαηλίδης:
Ζητείται
Προοπτική
για τον
Δήμο Κοζάνης.
Η «Μετάβαση
για το Δήμο
Κοζάνης»
μπορεί να
τη δώσει !

σελ ~ 14