Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΑΙΡΕΤΙΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΕΟΧΑΡΙΔΗ
nokwo
MecoupY0ς του ιμη το Enou urn T oppew
ς.ulrotoka M omwv Eaerw w Rive eia
ηΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΑΟΖ: ΔΕΝ OA EINAIYnOPH0ΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΟΡΙΝΑΣ
ις ουγίς τους ου,Toundpne,tou; apade da
νοστο.cguoov
ΚΜΟ ΜΗΝΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΣΑΣ ΚΑΡΕΙΟ ΗΝΟΣ