Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοιο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΜΗ Η ΕΙΑΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΖΤΟΡΑΣ THE ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ!!
Γράφει ο
Αρης Τσελικος
στην ηρόοφα.
ημερίδα
ve ανυληητό ήταν τα
Δεν θα σταθώ στο ότι
tieageadEnuy Téppo
Κάστρου Αγίου Αν. Dus δεν καταλαβα(vel mpo, tqv στέγοοη του
Ya to Mouorío Ioo. Ae Sa
povown το Κάστρο ως
veu το μείζον 0epa
της ανοί!του
nvan1ασης του, του Κάστρου και κ
Mouoriou lotopaang
δρέα.
για το couue ρικό του.
Η έκθεση τns Euponlaix.is EnITPomis
δείχνει νιαι την Ελλάδ.. STI
ηανκοσμίωc είναι αρνητικότατη
Κίτρινη κάρτα αηό την Ευρο.
κή κυβέρνηση αναφορικά με την
emo τροφή των κερδών tuv tulzopolOyuov SMP και ANFAs
Ιδιο.
ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠΥΡΟΣΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟ!
ΑΠΟδοκ μόστηκε nrepopoiln
Για 1η Συμφωνία ιων 11peonaw
Δέκτης έντοEpure ano την Πρ.ipeca,11ταν μία vespa της avfyraas
την Tropon n
ri"ιρόηουλος. Νο- μορφος και ΥΑυκός οιωνούς της αί0piμί4ο ότι ήταν το άνδρας με emplqu. ac. MnopeivadXav
1957 όταν ήρθε στο κό ηαρουσιαστικά μόνο ένα κουστού.
oinn για τη
Συμφωνία των
Πρεσηών στη
Βόρεια Ελ dδα.Η un0υρός Προστασίας του nonm
βράθηκε στην Πτολεμαΐδα νια την ορκω.
ΟΒεστικής με ηολίτες να συγκεντρώνονται για να εκοοοοουν tn διαφωνία
τους με tn Συμφωνία των ηρεσηών Ya
άρρηκτα την ζωή
κείνης, Ποτέ δεν e.
βάτα μιαναν στην
Γράφει ο Μιχαηλ r. Λουκάς