Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

H Τροπολογία
του Υπουργού
Εσωτερικών
για την
ανεξαρτητοποίηση
του Βελβεντού

σελ ~ 7

ΕνημΕρωση αΠο
την ΠΕδ για το νΕο
Εκλογικο νομο
Πρόταση
για κατάρτιση
ενεργειακού σχεδίου
- «Ήδη έχει
καταγραφεί η
Δυτ. Μακεδονία
ως η φτωχότερη
περιφέρεια με την
μεγαλύτερη ανεργία»

σελ ~ 13

ΕντασΕισ στη
συνΕδριαση του
ΠΕριφΕρΕιακου
συμβουλιου
δυτικησ μακΕδονιασ
Γ. Ζεμπιλιάδου
προς Η. Κάτανα:
«Ως θλιβεροί ε
κπρόσωποι
της Κυβέρνησης
λειτουργείτε εσείς
και αυτό φάνηκε από
το ξεπούλημα της ΔΕΗ
και της Μακεδονίας»

σελ ~ 24

γιαννησ ιωαννιδησ για την ΠρομηθΕια των κιχιων: «δΕν
γινΕται να διανΕμηθΕι το χρημα στουσ φουρνουσ τησ
Πολησ μασ» - θα ΕφαρμοστΕι ο αντικαΠνιστικοσ νομοσ

180.000 ευρώ το κόστος της φετινής
κοζανίτικης αποκριάς - Χωρίς φανό
το Σάββατο της Μεγάλης Αποκριάς

σελ ~ 12

Με 21 τμήματα ξεκινά το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- Εκτός Συγκλήτου ο πρύτανης του ΤΕΙ!!!
- Η ΣΤΕΦ δεν αναβαθμίζεται
σελ ~ 3

6939

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

ακούστε
live

Τρεις
μαθητές του
Γυμνασίου
Σερβίων στην
β΄φάση του
διαγωνισμού
της ΕΛΣΑΤ

σελ ~ 12

Ο Κώστας
Κύργιας
παρουσίασε
τους
υποψήφιους
του
συνδυασμού
του

σελ ~ 5

Πίνακες
ζωγραφικής
ομόρφυναν την
μαιευτική και
παιδιατρική
του Μαμάτσειου
Νοσοκομείου
Κοζάνης

σελ ~ 13

Προχωρά άμεσα
η δημοπράτηση
για την
ανακατασκευή
του ταρτάν
του γηπέδου
στίβου του
ΔΑΚ Κοζάνης και
την τοποθέτηση
παρκέ στο κλειστό
της Άνω Κώμης

σελ ~ 5