Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 | ΕΤΟΣ 18" | ΦΥΛΛΟ 4.402 | 1,00€ | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Η ανακυκλωση δεν Y νεται στο νησ μας μετον ενδεδειγμενο και συνεπώς αποτελεσμα κό Τρόπο. Το Τ Την εποχή η Ανακυκλωτικ Κυκλάδων Ε apon
διαθέτει την απαιτούμενη άδεια Που αφορά στην νομιμότητα των κτηριακών και άλλων εγκαταστάσεων που διαθέτει στην μεσοαπόσταση του δρόμου
χώρας ΑΥΥιδιων. Την οποια εξεδωσε το Πολεοδομικό Γραφειο Νάξου, δεν δύναται να καταπιαστει με την ανακύκλωση στο νησι Της Νάξου και στις Μικρες
Κυκλάδες Την ιδια ώρα την ανακύκλωση στο νησί μας Την έχει χρεωθε εδώ και περ που ένα έτος, η εταιρεία ΚΑ A Group AE. TOU K Ευάγγελου
Κουκούλη κατόπιν διαγωνισμού το κύρος του οποιου αμφισβητει η Ανακυκλωτική Κυκλάδων που ανήκει στον συντοπιτη μας Βασίλη Βασιλάκη
Σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης
κηρυσσει την
Σαντορίνη ο Γιώργος
Λεονταρίτης
Η ΑΝΑΚΥΚΛΟΣΗΙΒΛΑΠΤΕΙ
ΣΟΒΑΡΑ ΤΟΝΧΥΤΑΚΑΙ
ΤΗΝ ΝΑΞΟ
Συνελήφθη ο «ποντικός»
που «ξάφριζε» το ταμείο
Του ΑΜΕΣ Νηρέας
Αύξηση Του
προυπολογισμου
στην 2η ΥΠΕ κατά
700.000 ευρώ,
για Την αγορα
ασθενοφόρων σε 11
μικρά νησιά
Πανελλήνιες 2019:
Ποιες θαείναι
οι αλλαγές
Η Ανακυκλωτική Κυκλάδων του Β. Βασι
λάκη, πήρε την (επίμαχη) άδεια των εγκα
ταστάσεων της, στις 23 του μηνός Νοεμβρίου 2018. Και οδηγήθηκε να μπει στην
διαδικασία εκδόσεως της εν λόγω αδείας,
από το γεγονός ότι η ΚΑΠΑ Group, προ
σέφυγε στο Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου,
καταγγέλλοντας την «Ανακυκλωτική» ισχυ
ριζόμενη ότι δεν διαθέτει αδειοδοτημένες
εγκαταστασεις
ασθενοφόρων σε 11
πατατικάδεοετοεξεταςοντανές
Πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ το νέο
εξεταστικό σύστημα που θα θεσμοθετηθεί έως τα τέλη Μαρτίου, ανα.
κοίνωσε ο υπουργός Παιδείας
Ο υποψήφιος δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ
μιλάει για τους λόγους nou τον οδήγησαν να eέσει unoIng%ότητα.
"de, θα
πήγα ποτέ
να Ταθώ
απέναντι και
ΒΛΕΠΩ ΑΚΟΥΩ . ΓΡΑΦΩ . ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ
Tonou
Η νέα στήλη της «Κυκλαδικης» με σχόλια,
εmσημάνσεις, Παραπολιτικά,
μεταφορές, ανυγραφές, τι τρέχει στα δίκτυα
κοινωνικά και ηφοθηρικά μέσα στο
παρασκηνια,
να κάνω αντιπολί ταση
Νέα στήλη όλα όσα μας αρέσουν
όλα όσα μας κολακεύουν, αλλά
και όλα όσα μας χαλάνε ΣΕΛ 6
Πνεύμα των ημερών και με καλή διάθεση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα