Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

27

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5075

ΜΑΖΙ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ζαχαράκη και
∆έρβος στο χορό
της ΝΟ∆Ε Ν.∆.

Προειδοποιητικό
το λουκέτο
της 18ης Μαρτίου

ΣΕΛ. 40

ΣΕΛ. 9

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΜΑ

Λύτρωση
για τη µάνα
ΣΕΛ. 4

∆. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ
ΓΙΑ TIΣ ΕΥΡΩΚΛΟΓΕΣ

ΠΑΤΡΑ: Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS

Ζητούµενο
οι υποδοµές

Οι εκπρόσωποι του κλάδου
τόνισαν χθες σε ηµερίδα,
την αναγκαιότητα
της ολοκλήρωσης του
σιδηροδροµικού δικτύου,
τη δηµιουργία
∆ιαµετακοµιστικού Κέντρου,
τη λειτουργία του Εµπορικού
Τµήµατος του λιµανιού
της Πάτρας, αλλά
και συνέργειες στον κλάδο
των µεταφορών ΣΕΛ. 3

Οι πιο κρίσιµες
στην ιστορία
ΣΕΛ. 5

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΠΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

«Έφυγε»
γαλήνια για το
αιώνιο ταξίδι...

ΠΡ. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Στο εδώλιο
για επένδυση
του αναπτυξιακού
ΣΕΛ. 4

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΣΤΗ ∆.Ε. ΤΟΥ ΕΑΠ

Η EUROSTAT ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

4η φτωχότερη
περιφέρεια
της χώρας

Aποχωρήσεις
και βολές
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 8

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Από την Αχαϊκή
στην ΑΕΚ
Παναχαϊκή: Ποντάρει
στους Ελληνες
ΣΕΛ. 21-26

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ «Γ»

ΓΝΩΜΗ
AUTO & MOTO
ΣΕΛ. 17-20