Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

6oC, 12:00

15oC, 20:00

10oC - Υγρασία 32%-58% - Άνεμοι: Β-Α 2-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:17 - Δύση ηλίου: 18:29

€0.80

Ãéáôß íá èÝëåé êÜðïéïò íá äéåêäéêÞóåé ôïí ÄÞìï;

Δίκιο έχετε! Δεδομένων των συνθηκών και
εκ πρώτης όψεως, πρέπει νάναι αφελής,
τρελός ή μπαγαπόντης! Η Κέρκυρα ενιαία και διαιρεμένη σήμερα είναι ο τυπικός καμβάς μιας ακραίας αντίφασης. Είναι ένα νησί πανέμορφο και περιλάλητο, πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων ετησίως, μια μηχανή που κόβει λεφτά. Τόσα που ακόμα κι όσα λιγότερα μένουν εδώ, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα και λίγα. Από την άλλη η μισθωτή εργασία και η μικρή επιχείρηση, κατά κανόνα, πένονται, όπως και η τοπική αγορά και σύμπασα η δημόσια υποδομή ενώ η απειλή να κακοφορμίσει αυτή η κατάσταση είναι μεγάλη. Λειψυδρία και κακό νερό, έλλειψη χωροταξίας κι έτσι νοικοκυριού, σκουπιδομάνι και βομβαρδισμένοι δρόμοι, ακόμα και στο κέντρο της ιστορικής
πόλης, προκαλούν κοντράστ συναισθημάτων. Η δυναμική της δημόσιας Διοίκησης σε ελεύθερη πτώση εδώ και πολλά χρόνια, ξεθύμανε εντέλει στα χέρια των απερχόμενων Αρχών. 3>>

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4834

ΚΑΡΕ - ΚΑΡΕ Η… ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ, ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΥΤΥ

Ôï ÷ñïíéêü åíüò ðñïáíáããåëèÝíôïò èáíÜôïõ
Αλεύχιμον:
Καταγγέλλουμε κάθε
καταστροφή στα
Μεσοράχια, αμαυρώνουν το δίκαιό μας
ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ). Δολιοφθορά σε τρεις φάσεις, μια ακόμα
μεγάλη καταστροφή της εγκατάστασης του ΣΥΔΙΣΑ στα Μεσοράχια. Δεν χρειάστηκε πάνω από μισή
ώρα, για να παραδοθούν στις φλόγες όσα, κατά τη διοίκηση του Συνδέσμου, είχαν αποκατασταθεί στον
μόλις προ ολίγων ωρών αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ Νότου. Όλα άρχισαν
όταν, περί τις 23:30 της Δευτέρας,
μικρή ομάδα κουκουλοφόρων πλησίασε τον φύλακα και σύμφωνα με
την κατάθεσή του στην Αστυνομία,
τον απείλησαν, ενώ έσπασαν και
τον προβολέα του. Πέντε λεπτά αργότερα στο χώρο έπεσαν βεγγαλικά
και κροτίδες. Ο χώρος παραδόθηκε
ταχύτατα στις φλόγες, ενώ ο φύλακας μπόρεσε να ειδοποιήσει την Αστυνομία. Και το δράμα μόλις κορυφωνόταν…
Σελίδες 4-5>>

"×áñôïðüëåìïò"
ÊÉÍÁË - ÐÁÌÅ
ãéá ôï Åñãáôéêü
ÊÝíôñï 8>>

"Áõôïøßá" ôçò "Å" óôïí ÷þñï ôïõ… êáêïý

ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ). Όλα έγιναν με σχέδιο, σταδιακά, μελετημένα βήματα και… ακρίβεια χειρουργική. Η υπονόμευση των
στηλών της ΔΕΚ εξασφάλισε το "δεν μας βλέπουν" λόγω σκότους, η υπονόμευση της περίφραξης, την εύκολα πρόσβαση απ' την
πίσω πλευρά του ΧΥΤΑ και… μετά, ήρθαν οι μέλισσες! 4-5 >>

Îåíïäü÷ïé óå
Ôóßðñá: "¼÷é
ôþñá äéÜóðáóç" 7>>
Ôï… "ðñÜóéíï Êýðåëëï ÅÐÓÊ:
ó÷ïëåßï" ôïõ Ç êëÞñùóç
Óêñéðåñïý! 11>> ôùí çìéôåëéêþí 16>>
Êáôáäßêç ÃåùñãéÜäç ãéá ôçí õðüèåóç ðáéäåñáóôßáò

3>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα