Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27241
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
Αυτό που
υποψιαζόμασταν:
Ετοιμο το ν/σ για ΔΕΠΑ και
To Brexit ίσως
παραταθεί ως το
Πωηηση niyv|τικων υοναόων ΔΕΗ
Brexit ενδέχεται να καθυστερή
2021, βάσε
Ε, όπως αναφέρει η βρέτανική εφημερί
Το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης
περιόδου διαπραγματεύσεων φαίνεται να
κερδίζει έδαφος στην ΕΕ στην περίπτωση
κόμη η ίδρυση νέου
να απορρ
ντικαθιστά
Τερέζα Μέι και οι Βρυξέλλες, και τελικά
nuQ'1οντα.
επανεκκίνηση
διαπραγματευσεων
ρεκόρ 13
ΔΕΗ, όπ
εμφανιζει το
ΠαΥκοσμιο
εταιρικό χρέος
σουμε καποιε νο
μοθετικές ρυθμίσεις», ανέφερε ο κ. Στα
θάκης. Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης
υτήν την εβδομάδα θα κατατεθε
νομοσχέδιο του υπον!γείου
υπό δημόσιο έλεγχο και Εμπορίας στην οποία το Δημόσιο θα κρατήσει ένα μικρό
στη ου
ποσοστό και
ot0γράμμισε αχομη οτι:
θεί. Ο υπουργός χαραχτήρισε απαράδεκ
το εργασιακό χαθεστώς στη ΔΕΠΑ χαθώς
πολύ μικρός αριθμό
μόνιμοι
αριθμός εργολαβικών εργαζομένων. Οσοι
Για τη ΔΕΗ: Δεν χρειάζεται αύξηση
των τιμολογίων της ΔΕΗ. Η τιμή του ηλε
κτρικού ρεύματος στην Ελλάδα μειώνεται
για δυο διαδοχικά χρόνια, σύμφωνα με τα
ΠΑ, τη γεωθε!μία, το ΙΓΜΕ και την πώ
ληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ
ι εκδότες εται!ικών ομολόγων θα
στοιχεία της Eurostat, λόγω του ανταγω
ης διάθε
τηλεοπτικο σταθμό της Βουλή
λύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
τόνισε, θα προσληφθούν με συμβάσεις αο
μου στην αγορα αλλα χαι εΚΛτωσεων
που προσφέρει η ΔΕΗ. 111
στευω οτι μπορουν να γινουν
Για τη ΔΕΠΑ προ
βλέπεται διάσπαση
τών για ανάληψη ρίσκου και φθίνουσας
ποιοτητας των ομολογων, αναφέρει σε
έκθεσή του ο ΟΟΣΑ. Οι μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα πQέπει να αποπλη
ομών όπο
ριστου χρονου
χθούν τα δίκτυα τα οποία θα παραμείνουν
Πετρόπουλος: «Από τις 6.000 ευρώ και πάνω όλοι
θα έχουν 120 δόσεις»
σουντονα αντ δολαρίων δάνεια ανα
τρια χQ0νια, συμφωνα με
ξης. Πρόκειται για ένα μέγεθος αντίστο
νομικής Συνε!γασίας και Ανάπτυ
φυπουργ
X-ανώνυμες εται
νδεχόμενο να ενταχθούν στη νέα ρύθμι
ση εξόφλησης οφειλών %αι επιχειρήσεις
κής τράπεζας των ΗΠΑ.
Παρά τη μείωση της χα
«Η ρύθμιση θα είναι αυτοάζετευτ Υπουργεί σεις που
Mas σκοτώνουν οι σκληρες συνθήκες
ζωής και εργασίας
Κροατια : Ενα στα
ήδή επεξε
Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε
ρώτηση για το ποιοι θα πάρουν τις 1 20 δόσεις και πάνω από ποιο ύψος οφειλής, ο κ.
Πετρόπουλος απαντά: «Ο αρι
σεων θα διαμορφώνεται με βάση το ελάχι
ΑΠΟΥοητευτικα ποσοστα στην Ennooa
εκτίθεται σε
ην ανησυχία της για την αύξηση των XQ0υσμάτων χαΟΧίνου εκφ!άζει η Εται!εία
Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), επισημαίνοντας την ανάγκη ενημέQωσης και
εκπαίδευσης του πληθυσμού για υιοθέτηση υγιειν ότέρου τρόπου ζοης καθώς και τη συστ!άτευση όλων των φορέων για λήψη μέτ!ων και δράσεων με β!αχυχρόνιους, μεσοχρό
σό δόσης
περιεχομενο
φειλέτες του πρώην ΟΓΑ εξετάζουμε μι
οσό δόσης
ιους και μαχροχρόνιους στόχους, που θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και εQγασία.
Ο Φεβρουάριος είναι μήνας διεθνώς αφιερωμένος στην πρόληνη του χαρκίνου. Δυστυ
χώς σήμερα περίπου 9 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πεθαίνουν από χαρκίνο κάθε
χρόνο (από τους οποίους τα 4 εκατομμύρια είναι πρόωροι θάνατοι ηλικίας 30 έως 69 ε
τών), ενώ τα επόμενα δέκα χρόνια οι θάνατοι από καρκίνο προβλέπεται να αυξηθούν σε
Ενα στα τρία παιδιά εκτίθεται σε α
δόση. Για
ληλο περίεχόμενο στο διαδί
σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν στη
διάρκεια συνάντησης εμπειρογνωμόνων
που πQαγματ οποιήθηκε στο Ζάγχρέμπ.
παράδειγμα, αν η νέα οφειλή είναι 5.000
χιλιάδες θα οδηγεί σε 100 δόσεις. Από τις
6.000 ευρώ και πάνω όλοι θα έχουν 120
δόσεις. Καλούνται να εξοφλήσουν οφε
Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, ογκολόγος-παθολόγος Γιάννης
σιών του συνεδρίου, οι συμ- 2 NA
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υ
εργασίας στις οποίες ζούμε όλοι έχουν πάνω από τη διπλάσια απήχηση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα