Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5719
Τιμή ρόλ.:0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPOI
Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού
δημιουργούν προβλήματα
στα ορυχεία της ΔΕΗ
στη Δυτική Μακεδονία
Σελίδα 11
θετική έκβαση
για την επεκταση
των ορυχείων Σερβίων
.lve.λογιστήριο»
Συνάντηση Περιφερειάρχη με εκπροσώπους της ΛΑΡΚΟ
Σελίδα 17
Τέλος στα χάρτινα τιμολόγια
Tenos στα χάρτινα τιμολόγια
και τα χειρόγραφα βιβλία.
Από το δεύτερο εξάμηνο του
2019 η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (AAE)
σχεδιάζει να npoxcopnoei
στην Πιλοτική εφαρμογή
του σχεδίου για το ηλεκτρονικό
λογιστήριο»
Τοπικ6s Σύνδεσμ0s Επενδυτών
Φωτοβολταϊκών
Ίδρυση Ενεργειακns
Κοινότηταs
στη Δυτική Μακεδονία
Σελίδα 13
Γ Εθνική:
Αποκριά
Σελίδα 12
Τα αποτελέσματα
24/2/2019
στην Κοζάνη
με Τους
AL LOIU ΕΙΣ
Locomondo
Enea12 Σάββατο 2/3
Η ψήφος μας
Locomondo. Ενώ προέβλεψαν με ακρίβεια τον
καιρό και ότι Δεν κάνει
κρύο στην Ελλάδα, στην
Κοζάνη έπεσαν έξω.
Ακόμη τους περιμένει η
Φραγκοσυριανήνα την
ανταμώσουν αλλά Δεν
Προλαβαίνουν γιατί
έχουν για σέρβις το Ma.
γικό χαλί. Θα πάνε όμως
σε ένα Γαμήλιο Πάρτι να
Παίξουν PRO και να
παγιδευμένη στο αδιέξοδο
Η "αντιπροουυπευτική δημοκρατία», ο κοινοβουλευτι
σμός. είναι κατάκτηση του ανθρώπου στη Νεωτερικό
τητα, επίτευγμα προόδου: Οχι, είναι μια συνταγή, μια
πρόταση τρόπου οργάνωσης της συλλογικότητας. Η
πραγματοποίηση του τρόηυ, η εκτέλεση της συνταγής.
αυτή να, μπορεί να είναι κατάκτηση. επίτευγμα οόδου
-σε σύγκριση με το μεσαιωνικό παρελθόν της Ευρώτης
Με άλλα λόγια: Μια συλλογικότητα ενδέχεται να είναι
"δημοκρατικά" οργανωμένη, αλλά να μην έχει δημοκρα
τία. Να έχει κοινοβούλιο, κόμματα, καθολική ψηφοφο.
ρία, ελευθερία λόγου, όλες τις εξ ορισμού λειτουργίες
της δημοκρατίας, αλλά οι λειτουργίες να μη λειτουρ
Πλατανιά,τικο
Νερό.
ούν. η ύπαρξή τους να είναι προσχηματική
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 7