Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτητης Έκδο ης Διευθυν ης ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ-Έτος 450-b φύλλου 11423 Τιμη 0 60 ευρ τη 26 φεβρουαρ 2019
ΕΠΊ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ TEMANN EEKINHEAN ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ
ΕΠΙ ΑΗΜΑΡΧΙΑΣ ΜΠΑΙΝΗΜ ΤΥΝΟΑΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΕΡΟΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
του Δημοτικου Νυνικού
Η τρέχουσα ιολιτική επικαιροτητα
Αφου τα έκανε μπαχαλο
ΠροσΠαθεί ματαίως να τα μαζέψει
Πανικό&λητος ο Δήμαρχος Πρέθεζας
nou διοργάνυσε η ΝΕ KINAA Πρέβεζας
του Δημοτικού Συμβουλίου
|Εκανε ο πρώην Πρόεδρος Λ.Τ.
Γιάννης Γιαμας
νος στο ρεη
οταζ too trCTonorcouvric 000 Kaarru
OUVEdoion touanoooo tuwamoux 2snciovou o I
ΤΟ ΕΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ MAL
ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ;
ohup1awnanavoptou
Παπανδρέου
pouAsuttc, με opooin nou Eiva αντίθετο με κλας να "τελ.km.
διαμαρτυρίες no té mvouppuvia μας 0c- στά τις gvton4c του
σίας του με
KEripIOOV tnv npEn upo εξιούς, ε@wIKI. φυνα με το άρθρο 60
τους ΠΑΤΡΙ TIKO KA- otéc,αμηόρους μίσους του Ευντάνματος ψηφί.
OHKON? Aio0avonaca και ηρόσφατα ο 44xpo- ζουν κατά συνεί non
na αιοτέρα
γερμανο τοολιάδες και Μνοσετ τώρα
μας esupoov no οφερνες νύφες.vati
ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφερεται για τίς @ripouc
εν όφει εκλογών, τονίσε μι,οντος στον
ntion.ouuntpoopat . ητόμενων Ελλήνυν"? no napr00ότερο για