Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Ν όλιας Kapdehog 1951-1974 Ίδιο ria-E δότρο Στα piou LZrlu
PAMA, TP TH 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Παρίοδος Β, (1974)*
Afh?όλλου 6880-1 1.8210,50€
Παρουσίαση βιβλίου Του κ. Ευ. Βενιζέλου
X. Κεφαλίδου: «Υπ ρχει
μια σχέση με την κοινωνία
| Της Δράμας, και νομίζω ότι και
Οι Δραμνοί Σύλλογοι
Δράμα: όνομα
και πράμα
στο 5ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ
κωδωνοφορίας στη θεσσαλονίκη | | Ο Δημήτρης Σπανός
εκφραστεί
κά δωνοφόρους os μα μεγαλοπρεπή γιορτή
αναλαμβάνει
Συνολικά συμμετείχαν εφτά Δραμινοί μαθητές
Γέμισε η πόλη κολωνάκια
και τα παράπονα ειναι
πάρα πολλά!
ο Α' βραβείο κατέκτησε ο Δραμινός
Πρόδρομος Φωτιάδης στην Εθνική
Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης»
Ο Πρόδρομος Φωτιάδης μιλάει στον ΠΤ.»
ETA Koda36η Εθνή Μαθηματική Ουμπάδα «Αρχμήδης
ρίου, την ο ία διοργάνωσε η Ελληνική μάθημα.
τική Erapeia. Στον «ΑρΟμήδη. 6λοβαν μέρος 550 μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου από ολόκληρη
την Ελλάδα, αλλά καιαπό σχολεία της διασποράς. Από
ΤΟΝομό Δρφος,αμμετείχαν στον δογων ομό εφτά μα.
θητές, από τους οποίους διακρίηκε με ης επιδόσεις του
ο Πρόδρομος Φωτιάδης, μαθητής της Β' Γυμασίου του
Μουοκού Σχολείου Δραμας, α Δραμινοί μα
ουμμετείχαν στον διαγωνομό, eia οι ακόλουθοι: Φυτύ.
onS Πρόδρομος, Μουοκό Γυμνάσιο Δράμας, Γεωργόons &aui5, 3ο ΓΕΑ Δραμας, Δάλλας Αλέξανδρος, 4ο ΓΕΛ
ΦΩΤΟ Π.T
Δραμας, Παζούλη Δήμητρα, 3ο ΓΕΛ Δράας, Καλοοίδης
Αναμος20 ΕΛ Δραμας και ο Mrpa ώτης Σταύρος 20
ΓΕΛ Δράμας
Παρκ ρουν μπροστά από τα
κολων και απόείνα ο ακόμα mo
σοβαρό θεμα Κα π πράπυ άραγε να
ylveld' α τές τς περπτώσεις; Υπάρχει
σοβαρό ζήτημα κυλοφοροής ανωΥής
φκό έχει κατανι ου να Yeul υμε την
ηλη με κολων κο κίπου δεν μπορΕί
να επιβληθεί μια τάξη από τις αρμόδιες
Τροχαίο, είτε λέγεται Δημοτική
λωνά ο
ΟιδιαγΜΟόμα οι επιλέχθηκαν μετά από δύο δοδοχ
κους Πα Ελλη ίους Διαγωνομούς, τον αλή-ο οποίος
διεήχθη στις 10Nce Riou2018, με 13.500συμμετέχαυτηροσίας. Ε τε αυτή η υτηρΕσία λ
δυστυχώς δεν λύνεται με τα κολι οκ a
Πόσες φορές έχουμε δημοσιεύσει
φωτογραφίες όπου οχήματα κλενουν
embeama και με την απόλυτη αδιαφορία ης διαβά σας ΑμεΑ για παράδειγμα;
Κι όμως, προφανώς για αρκετούς λό
γους, κανείς δεν πτοΕίτα; Ka γιατί;
Ίσως επειδή όχι μόνο δεν υπάρχει σοβαρή ημωρία, αλλά κυρίως γιαί δεν
υπό ρου παιδεία κυκλοφοριακής awΑπό την άλλη μερι
είνα λογο
19 Ιανουα ου 2019, με 3650 συμμετέχοντες μαθητές, οι
ατοίοι προκρίθηαν από το διαγωνισμό της πρώτης
δώσουμε τα δίκια και στις υπηρεσίες
καθώς η Τροχαία Δραμας δεν το
απαρατητο προσωπκό και πρέπει να
ασχολείτα με δεκάδες πράγματα κάθε
μέρα, η Δημοτική Αστυνομία Δραμας
επίσης έχει πολύ λίγα άτομα που δεν
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, άτως αυτά
αοκοινώθηκαν από την
04 qui ός μαητής Πρόδρομος Φωτιάδης, από το ΜουοκόΓιμνοο Δράμας, Ν ΤΟτησε το Α' Bo cio στην κα
τηγορία των μαθητώντου
Ελληνικη Μαθηματική Erapeia,
του δ αγων ομού Σχε κάμετ επ Εδοτων θΕμα των στο
οποίο συμμετέ a, e r noe on ivou το erte o των ΔΕ
rpoaBaouv από τις αρμοδιότητες
Arodou.
Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί το δυνατόνγρηγορότερο,γιατί ex κατα trκαια τόπου
να υπΟυ επτυχόντες μαθητές απέκτησαν έτσι το δοαίωμα
rpoe ριματικό διαγ ΜΟμό, για την ετσει την χ ρα μας
Ο Πρόδρομος Φωτιάδης δεν μας εξέπληξε στην ανοφορά του για τα μελλοντικά του σχ65a apou, άτως ήταν
αμμετοκής στον
λογή της q άδας που θα εκπροσω
και φυου ά μπορεί να έχει κατα ο σει
χραά ετου εναόυ θα πρ τ
ενο, eau
Kup ως
να ασχοληθεί με τα Mae
κλοφοροκής αγωγής και να ακούγεται
ma αρκετά γραφκό, όμως το ίδιο Ypaακά του κέντρου της πόλης, αν δεν
θέλουμε αυτό να ΥΕ ίζυ με αυτοκίνητα!
βραβεύθηκαν σε ειδική εκδήλωση στην Αίθουσα Τελετών
του Κπρου Δοίκηοης του Εκού Μετσόβιου ΠολυτεΣε ότι αφορά στην προεταμασία mu χροά Ετα για να
συμμετάσου κάποιος μαθητής σε αυτούς τους δανωΜσμούς, ο Πρόδραος emmoe on: -Υπάρχουν πάρα
πολλά ββλία, e1δικά γι' αυτούς τους δογων σμούς, ενώ
επίσης υτάρου και ένα μαθηματικό site άτου πολλοί κοθηγητές μαθηματικών μας βοηθούν μοω ασκήσεων να
Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας, ο Δραμνός μ0θητής που διακρίθηκε στον διαγωνομό, Πρόδραμος Oldτάδης, μιλησε για την δέκροή του στον διαγωνισμό,
καθώς και για τα μελλοτκά του σχεδια.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ιδα μας για το πως ατου σε ένατόσο δυο ολο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
μος επεσήμανε μεταξύ
άλλων ότι a00άνετα ποΠάτκας-Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
λωσε ότι θέλει να περd
στην erboen φάση
ΝΕΟΣ ΑΕΟ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΞΑΝΘΗΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠθ
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠθ
τέως Επιμελητής Α , ΠαΒολογίας ΓΝ Δράμας
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο
Ειδικός Ορθοδοντικόs
8:30-13:30&17:30 -20:3
εκτός Τετάρτης απόγευμα
Πτολεμαίων 6, 3ος φαφος
L 252 10 20 006 K. 6942 900 424
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Τηλ: 2521 0 22423, Fac 252 10 2241 3
email: [email protected]
e: [email protected] fb: andreasxanthis

Τελευταία νέα από την εφημερίδα