Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο τι Ψάχνεις είναι εδώ!
| Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
1 στιςσελίδες 12 & 13
Νέες προοπτικές για την
Η Σπάρτη «Πέταξε»
Τον βαθμό με Εργοτέλη
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση
για τη λαϊκή αγορά ΣΠάρτης | τουριστική ανάπτυξη
| ,σελ.7
της «Αυθεντικής ΠελοΠοννήσου» σελ. 9 | λόγω
γκάφας > σελ.15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η συμφωνία του περιφερειάρχη Π. Τατούλη
urp ο του
Σχεδιάζουν τον δορυφόρο
«Μυθική Πελοπόννησος»
για τον Δ. Ευρώτα
od. Βέρδος
«Να κάνουμε το Δήμο
Ψηφιότητάς του για τη δημαρχία του Δ Ευρώτα
νυν δήμαρχος Ευρώτα
Δήμος Βέρδος, ο οηοίος τίθεεξής: «Με αίσθημα ευθύνης,
ικό-περιβαλλοντικό τομέα
ος και σε δημοκρατι
Στόχος η υποστήριξη εφαρμογών στον αγρο
«Η Περιφέρεια Πελοηον σου υηογραφής δύο πρωτοκόλλων ono o ο κ. Τατούλης υπεγραψε
συνεχίζει να ΠρωτοΠΟρε επεν συνεργοσίας αφενός με Von με τον διευθύνοντα σύμβουλο
δύοντας σε Πολιτικές nou ago Karman Institute for Fluid Dy του Ινστιτούτου κ Peter Grog
ρούν τη διαστημική επιστ μη namics, τοκορυφαίοι τιτούτο nard avaveo εται για τρία
καιτις διαστημικές εφαρμογές διαστημικής Επιστήμης του ακόμη χρονια nouvepYadia της
ώστε να είναι σε θέση να α ΝΑΤΟ ετέρου, με το Ερ Περιφέρειας ηελη ήσου με
no σει τα σηουδαιο συ κριτικά Υαστήριο Ηλεκτρονικού Αυτο το κορυφαιο αυτό ακαδημαικό
τοκόλλου συνεργασιας θα χρη
ματοδοτηθεί η συμμετοχή Ελ
λήνων μεταπτυχιακών και
δακτορικον φοιτητών, Προερχόμενων κυρως or όστε
λέχη του Yn Υείου Εθνικής
μυνας τοοοιαμετα την ολο
θα συνδραμουν με την υψηλή
τείται η "Ανοικτή Πολιτεια
Ευρώτα Στόχος μας ε ναι
Ευρωτας να αποτελέσει κοι
τίδα δημιουργίας και Πολιτι
σου. θετουμε εφικτος
ους για μια δημιουργική
και ond δοτική τοπικ
οίκηση με κέντρο τον άνθ
αυτοδι
την τεράστια οικονομια Που
αναπτύσσεται γύρω από το διάστημα» τόνισε ο περιφερειάχης Πελοηοννήσου κ. Πέτρος
Πανεπιστημιου Δυτικής Αττι
κής, την Παρασκευή 22/2.
Με το Πρωτόκολλο συνεργοσίας με το Von Karman Insti.
μης του ΝΑΤΟ όηου η ερ pEρεια
αναλαμβάνει εκ νέου την
εθνική εκπροσώηηση της
Πελοηοννήσου επιστημονική τους κατάρτιση |
ano και το περιΒάλλον.
Ανάπτυξη, συνεργασία, δηστην εφαρμογή Πολιτικων nou
αφορούν το διάστημα.
συνέχεια σελ.9
Τατούλης κατά τη διάρκεια tute for Fluid Dynamics, to Χώρας Μέσω αυτού του neoΣτα «λευκά» περιοχές του νομού
τός μας. Εμπιστευθείτε μας!
«Επισκέφθηκε» και τη Λακωνία
η «Ωκεανίδα»
Δήμο μας Πρότυπο μίμησης
για όλους τους δήμους της
Ελλάδας και τα Παιδιά μας neprpava nou ζουν και εργά.
ζονται σ' αυτόν τον τόΠΟ
Πλέον ο' υποψήφιοι που θα
Κεραυνός έπεσε σε σπίτια στο Παλαιολόγο
Me άγριες διαθέσεις έφτασε
Ι θωκο του Δ Ευρώτα είναι
μεχρι στιγμής οι εξής τέσσε400 μέτρων-κυρίως. του Τού1 picOKK Δημος Βέρδος re.
Νταλιάνηςκαι Συτήρης ΠοΕιδικότερα, χιονοπτώσεις σηκαιρίας "Ωκεανίδα», που σάρωσε αρκετές περιοχές της
χώρας. Ισχυρές Βροχοπτώσεις
μειώθηκαν, μεταξύ άλλον,στο
χωριά των «Βορείων δήμων
(Καστόρι. Γεωργίτο, Λογκανί|
nav!κολάου
ουοναι στη νοτιοανατολική
Υάρχει σωτηρία
κρασίας και ισχυρούς ανέμους
Υια τους ασώτου
n. Ηρακλής AB, Φίλιος
και Καρίτσα Δ. Ευρώτα κ.a.
ορεινές περιοκές άνω τον 300συνέχεια σελ. 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα