Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

6oC, 12:00

14oC, 20:00

10oC - Υγρασία 55%-76% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 3-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:18 - Δύση ηλίου: 18:27

€0.80

Áßìá êÜôù áð' ôï ÷áëÜêé

Η βίαιη συμπεριφορά που ξεπροβάλλει ολοένα και συχνότερα, κι από διαφορετικές
πλευρές της δημόσιας ζωής, και για διάφορες αιτίες, γίνεται καθημερινή συνήθεια.
Είναι η απάντηση στη μόνιμη βιαιότητα της διοικητικής αυθαιρεσίας και της επικοινωνιακής μονομέρειας. Όταν εκδηλώνεται, στο φόντο
της θα βρει κανείς την ελλειπτική εφαρμογή των κανόνων δικαίου και την αστυνομική κατάχρηση, που δήθεν νομιμοποιούν κάθε άλλη αυθαιρεσία. Μετατρέπονται έτσι οι διαφορετικές προσεγγίσεις σε πολεμικό ανταγωνισμό, κατάσταση που μπορεί να διεγείρει λογής, λογής
φαντασιώσεις. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ελάχιστη αξία έχει το πρόβλημα, ακόμα και η αφορμή. Ενώ η γενική ανακατωσούρα, συνήθως γίνεται το πεδίο των ευκαιριών για μεγαλύτερες δαπάνες και λιγότερο δημόσιο έλεγχο. 3>>

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4833

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΩΣΕ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΣΤΗ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Casus belli, ç áäåéïäüôçóç ôçò Ëåõêßììçò!
Ποιοι οι όροι και οι
προϋποθέσεις, που
προβλέπονται στο
επίσημο κείμενο

Σελίδα 5 >>

La Belle De L’ Adriatique:
08:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 200

Ôï ÷ñïíéêü ôùí âßáéùí åðåéóïäßùí óôç Íïìáñ÷ßá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Επικίνδυνη σύγκρουση, σώμα με σώμα εξελίχτηκε για πάνω από μια ώρα χθες, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας. Οι Λευκιμμιώτες διαδηλωτές πήγαν να διαμαρτυρηθούν στους αντιπεριφερειάρχες, Πανδή και Τσούκα για την (επικείμενη, εκείνη τη στιγμή) αδειoδότηση του ΧΥΤΑ στα Μεσοράχια. Οι αστυνομικοί επέτρεψαν αρχικώς την είσοδο σε μια μικρή αντιπροσωπεία του Αλεύχιμου. Τα… δύσκολα άρχισαν μετά το πέρας της συνάντηση με τον κ. Τσούκα κι αφού οι Νότιοι άκουσαν από αυτόν ότι θα υπογράψει εάν και εφόσον υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η συνέχεια, δραματική. Προπηλακισμοί, υλικές
ζημιές, πανδαιμόνιο λόγω πυροσβεστήρα, γκλομπ, τραυματισμοί. Η "Ε" έχει όλο το ρεπορτάζ… 9>>

"ÁðïêÜëõøç" ÊñÜôóá êáé êüíôñá ìå ÃáëéáôóÜôï - ËÁ.ÓÕ.
ÐñïóöõãÞ ãéá
ðñïóùñéíÞ äéïßêçóç
óôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï 3>>

ÄéáññïÞ ôçò
ôñïðïëïãßáò
ãéá "óðÜóéìï"
ôïõ ÄÞìïõ 3>> “¸óöéîå” ï ÁÏÊÊ

6>>
ÓÔÁÌÁÔÇÓ ÊÁÔÁÐÏÄÇÓ

ΚΕΡΚΥΡΑ. De facto… Υπό όρους και προϋποθέσεις (σχέδιο
συμμόρφωσης) αδειοδοτήθηκε,
με χθεσινή απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο ΧΥΤΥ
Λευκίμμης. Η απόφαση είναι ήδη αναρτημένη στη "Διαύγεια"
και, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως
ο Περιφερειάρχης, Θεόδωρος
Γαλιατσάτος "αποφασίζει τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας του
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Νότιας
Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά,
Δήμου Κέρκυρας, ΔΕ Λευκιμμαίων της Διαχειριστικής Ενότητας
Κέρκυρας, δυνάμει των άρθρων 9
και 10 της υπ' αρ. 29407 / 3508
/ 2002 ΚΥΑ, με τους ακόλουθους
όρους και προϋποθέσεις. Νο1;
Δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά
εναπόθεση απορριμμάτων, αν
προηγουμένως δεν αποκατασταθούν πλήρως οι ελλείψεις που έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΙΝ.

1 3> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα