Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΤΕΟΖΚΕ ΜΕ 1-0 ΑΖΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ
Κρίμα για την προσπάθεια
IcL 15
Τρίτη 26
Φιβρουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6290
Τμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
Πουλάκnc: Οριστικά
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
στο +50% οι υποψήφιοι
στα δημοτικά και
repipepe1ακά συμβούλια
Νομοσχέδιο «akouna» με ρυθμισεις στον «Κλεισ0am» και νομοτεχνικές Βελτιώσεις &a φέρει το
YroupYelo Εσωτερικών, ως εις 10
Μήνυμα νίκης
ελληνικη Βουλη. dnug ανακοννωσε
του Υπουργείου Εσωτερικών
Κώστας Πουλάκης
ΕΛ. 5
Me emtu da ολοκληρώθηκε
το 2ου ουρνουά
"Νίκος Φιλίππου"
Με επτυχια με μια..
έκπληξη και με
μεσημερι trg Kupring, to Zo Τουριιου». Που διορvoud «Νικος φιλ
στηριου, σε συνεργασία με το Εργαγια
Ntoupaxavns
ΣΕΛ 10
apaD 0 ας
«A M1 paque για να na doo neve na oupe aug n to g xetva a novo no pr po aan nt ngc nromo
εκλογες Ytvovtov mv επόμενη Κυριακη-και να κερδισει tnv Ψηφο εμηιστοσ0mg tg KOrvuVlag». Ηταν η χαρακτη
ριτικη [email protected]ράση του Δημ pxou loavvtvuv και εκ νέου Unoprg ου, Θωμά Μπέγια στν ano prvn εκ&λλωση dnou,
σε κλ4a Yoptng, n «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΠΑΝΝΕΝΑ, και ΠληΒος hawiuntiv, «unodex8nKaVr τους Πρώτους
συνολικο 0p0ug
unopnoug ms
ΣΕΛ. 7
178.315 ευρώ npocuonm o Enatos
Poplog Ελέγχου τροφιμυν
eniBAnanicav npoatpa συνολικού
0pog 67570 a pu για ελλη0notnan
WhaKt0ς και γαλακτοκομικών npoldντων κ o& E. 4
Παυλόπουλος εγκαλεί
Αλβανία, για δικαιώματα
μειονότητας και Τσάμηδες
και άλλες npaBo
μηνυματα προς και κατεοδήνματα
χωρίς το άγνωστο
8uvon, να σεβαστούν το Δεανες και
ό Δικαιο και tng Συνθη us
εστειλε ο Πρόεδρος tng Δημοκρατας
Προκαης Παυλάηουλος κατα trw
avtip ίνηση του στο enlanpo Yepa
σουν το Ψηφοδελτιο tng napatoSng
δημαρχος tg Kovr0ας Ανδρας
δεν εtxe m μογεια του αγνώστου,
γεγονότα «της 4.Βληματικής επετειfacebook, ptoa στο Δημαρχειο
Συντονισμένα πυρά για τη ΔΕΥΑΙ
onola epelg, οι Ελληνες. ogeaoupe.
ωςΛαός και ως ΕΑνος. να συναγάYoupe ano εκείνη mv ιστορικη
ΣΕΛ. 3
κου και ΕΠΚΕΦαλης tng naproSns
ΣΕΛ. 2
ΑΠΟ l'ΚΟΝΤΑ-ΕΛΙΣΑΦ
EEA. 8