Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
περί του
μηνος
Φεβρουαρίου Ιόπεραααα
'Ave pun0ς
Νέα του
Πρωτέα
Γρεβενών
Σελίδα
ΕΤα [email protected] TI Ha50€
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ahenivw 22, rpeßevd ITnA. 2462 097772 Fax 2462097773 Jemail: [email protected]
Σας 28 Φεβρουαρίου η ΠΑηρωμπ του
κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
28 ΦΕΒ ουρίου 2019
arrisc εγκρίθηκον
ως τ ς 31 Ιανουα ίου 2019.
onuc awaaconiene ano το unouov εί0 Epyodac ouvoid θα καταβληθεί το nooo
των 55.072.928,13 ευρώσε 264.46760aionouc ενώ w n000 αφορά ηερ00depa
an6 565.000 droua.
onolbinote awood.ouurephauBavosewvtuv nnetpol ών ovociv
μετον tpane00
διαφερόμενοι να την ε no mo ται και να unda ουν τ c arthoe ς τους avd ndoa
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή σας.
κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον ένwno nooo0ό λόγο στο email avannuotoiv μας.
ΤΗΛ. 2462029200
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΣ
Μαιευτήρα$ . Χορουργ0s Γυναικολόγο
ΣΧΟΛΗ
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK 51 100 Γρεβενά
Τηλ.: 24625 02144
Enoiyovt: 6944 286795
100p που pa
ANTIE TAIENI
20 28964-29620 2
: 697701
246208055o