Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφορία, πρώτο στιςΕιδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
Ιδιοκτήτης-εκδότης: Δημητρης Α. Κασμιρλής-Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Ύπατη Αρμοστεία: Μη αποδεκτή
η κατασταση με τους προσφυγες
στη Σάμο
Έρχονται νέες δράσεις
για Μεταναστευτικό και Υγεία
"Δεν είναι αποδεκτή η κατάσταση nou έχει δημιουργηθεί με τους Πρόσφυγες
στη Σάμο. Είναι έξι φορές Περισσότεροι από όσους μπορεί να αντέξει το νησί,είπε ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
(UNHCR) στην Ελλάδα Phi ppe eclere, μι ντας στο Thessaloni d Regional
Forum 2019, επισημα νοντας ωστόσο τι εχει ν νει ηρόοδος αλλά ο αρκετή
N ες δράσεκ, για να υθουν οι σοβαρες επιπτ σεκ ου έχει υποστεί η τοπι κονων , θα αναλάβει το επόμενο διάστημα η Οργανωτική Επτροη της Πανσαμιακ c
ar εργα ς ΚΙνπτοηο σης της 7ης Φεβρουαρ ou nou xa!ρετ ει όλους νια τη μεγάλη συμμετοχή τους στην ar εργ α και στην α εργακ συγκεντρωση Υ α τα σοβαρά
ζητήματα του προσφυγικού-μεταναστευτικού και της Υγείας.
ακόμη σε ηολύ κακές συνθήκες όηως
αυτοί nou βρίσκονται στη Σάμο. Η κα.
τάσταση εκεί δεν είναι αηοδεκτη, είπε
ρα της ανοοτά διαμέσου των onokov
επεσήμανε ότι η Ελλάδα μηορεί
ότι ηέντε χρόνια mpiv υπήρχαν μόνο
xiniec θέσεις Προσωρινής φιλοξενίας
unonor ες βαλκανικές χώρες, nou npoc
το napov είναι χώρες διέλευσης και οα
υηάρχουν είκοσι επτά χιλιάδες σε δσυστήματά τους, στον τομέα αυτό, με
ΠερίΠου στους καταυλισμούς, όχι αρκε,
γιατί άνθρωηοι έρχονται, άνθρωηο.
τές οι χώρες δεν είναι ακόμη μέλη της
Ε.Ε. έχουν Αάβει κάηοια βοίθεια, anna
τοση όση έχει λάβει η Ελλάδα» είηε
Στις νωΠές ακόμη εικόνες της μεγαλύτερης διαμαρ.
Η αναφορ της Οργανωτικής Enrponnc για δράσεις
και την επόμενη μέρα
επόμενο διάστημα θα αναλάβει νέες δράσεις στην
ίδια κατεύθυνση, με αλληλεγγύη σε αυτούς τους ανμερίδιο
ανταπόκρισης στην np0σφυγική κρίση,
συμηερι αμβανομένων και αυτών nou
κότερα ήταν Χώρες ηροέλευσης
τυρίας των τελευταίων xpόνων στο νησί μας με επίanna και τα Προβλήματα στον χώρο της
της ηανοαμιακής απεργι
χώρας-άρα, ηρέπει να έχουμε ηρόσθε.
ς δυνατότητες. και εησης έχει γίνει
Πρόοδος στις συνθήκες διαβίωσης σε
τικό. κάθε χώρα, να έχει ένα
Enitponn
ακής κινητοΠοίησης της
εξέφρασε ειρηνικά την αντίθεσή του στις n°ητικές
στο νησί μας xμετανάστες κάτω από άθλιες
μας είναι
γκηοβιομός των
ο κλείσιμο του Η
ηροετοιμασία του συληαλητηρίου
ouvenec, καθώς και για τη συνεχή υηοβάθμιση διατήρηση μιας μικρής60μής καταγραφής, ταυτοηΟ
Χαρακτήρισε nonu καλό το γεγονός ότι
Πρόσφυγες αηό άλλες χώρες
Όλοι μαζί για τη Σάμο»
Υποψήφιος δήμαρχος
ο Νίκος Κατρακάζος
διέψευσε τα ακραία στοιχεία και τις ακραίες φωνές
ς, Που το Προtonoinon δεν θα είναι η μόνη. Γνωρίζουν, όηως μας
χρειαστεί ισχυρή και μαζική πίεση Προς τους κυβερ.
καθεστώς υποσχέσεων κι καλών Προθέσεων-βλεπε
να αλλάξουν οι καταστάσεις θα τους λαση°λόγους και τίς Kaood
601, Πως για μαζ Kn nieonnpEX ρκώς Un°το αιτήματα triar vrnon enionc επισημα νε
κατοίκους της Σάμου σε εγρήγορση, συνεχή ειρηνικό
κατάσταση nou έχει διαμορφωθεί στο νησί μας
αιτήματα, το Περιεχόμενο και τη δυναμική της έδωσε
αηοστομωτική αηάντηση σε όλους αυτούς», αναφέρει
Οργανωτική Entponn. Επίσης, επσημαίνει ηως το
nos n
ν' αυτούς τους aveponous anna και την τοακή ΚΟΙ.
νωνία npenel να σταματήσει 6εδώ και τώρα,
ασκούμενη ηολιτική των Mouzana. Βίτσα-χωρίς ελΠίΤην υηοψηφιότητά του ως υΠοψήφιος δήμαρχ0C.
και επισήμως ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου,
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
καθημερινότητας tne nano un τική
pila neuropao nanannn εις μου, oxo
Κώστας Μουτζούρης: «Μπορώ να βοηθήσω
του το το αλλαζοντας τα δεδομενα
άλλο θα ακούσουμε
διανύσει έναν αρκετά μακρύ πλέον
δρου onnonc Ενα με τις γνωσεις και τις εμπειριες που εχω»
ο το or
του ο ο ου
enyncnc, n, Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, νυν πρόεδρος της διοικούσας επιτροπός
σημειώνοντας ωστόσο ότι-6εν a
ριφερειακή Αρχ, και εν, ως αντιηερι
φερειάρχης Σάμου, τα δίπλ
κατοίκους των νησιών μας, η
δώσαμε από την ηρώτη στιγμή και θα
δίνουμε μέχρι ΚΑΙ την τελευταία μέρα
του Πανεπιστημιου Δυτικης Αττικής Κωστας Μουτ ούρης, uno npioc Περ ερειάρχης Βορείου Αιγα ου,
μιλ στον διευθυντή του "Σαμιακού Βήματος, Μάνο Στεφανάκη για την από aon του να συμμετέχει στις
αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Mdiou.va το μεταναστευτικό ζήτημα αλλά και τη σχέση κομμάτων και
αυτοδιοικησης
α στους
ΣΚΟΠια είναι 20 ηεπτά δουλειά. Αν an°φασίσει μια
Μη nheup
napananna εξαηΕΝυσε νέες βολές κατά του Πρωθυ
ηουργού Αλέξη Τσίηρα αλλά και του Πρώην υΠουργού
1, na no1ο λόγο ένας άνθρωηος
των Σκοπίων. ea φτάσει στη Σερβία».
Κατρακάζος αναφέρει:"Φίλες και Dino,
κάτω από αντίξοες συνθήκες,
της ζωής σε αυτό τον μικρό τόηο, συοδοιπόροι στον αγώνα για κονονική
Προκοπή, συνοδοιπόροι στον αγώνα
κλονικές μας δεσμεύσεις, και θέλω να
Πιστεύω ότι ηετύχαμε αρκετά. Την ώρα
του ano ονσμού nou ηλησιάζει νομίζω
Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος.
ο με.
Τσίπρας με εξαΠάτησε διότι η Πρώτη
ταν ότι θα έρθει η συμφωνία τ
σαν Πρύτανης, θεωρώ ότι η ηατρί.
Περιφέρε!ac. n onoia μηορεί
μηορεί να γίνει an°δεκτό σε μια συνεργασία είναι να
Πατρίδα μου
με την στάση της δεν βοστη Boum ενός aveponou
Μ. Βαρ
της: «Εικονα ν
οπης τα κ ic un δομών και ανάπτυ η Πιστεύω ότιμε και δεν Πεσε την κεντρικ no τικ οκ- x un e no de σε με με ουση του
κυρίως υηοδομών και ανάπτυξης. Πιστεύω ότι με
γνώσεις, τις εμπειρίες,τις γνωριμίες και τις δυνα.
τότητες Που έχω, μηορώ να αλλάξω τα δεδομένα.
Έχω διαγράψει ένα μεγάλο naven|στημιακό κύκλο
και δεν
vri ώστε
ηίεσε την κεντρική
να an0συμφορηθούν
Πολιτική
τα νησιά
ε ρου
της Βουλής να μου αφαιρέσει το λόγο ως non!τικού
αρχηγού, τόνισε μεταξύ annov
ηρος τους κατοίκους είναι ένας Προς ηέντ
με an0τέ εσμα Για τον Ν
Στη Σάμο βρέθηκε την Προηγούμενη εβδομάδα (15/2) ο τομεάρχης Μετανα
στευτικής Πο τικής της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής Β' Αθηνών, κ. MIRtI66ης
toac nou έδρασε ύη0una και υπόγεια. Η συμορωνα
των Πρεσηώνηροτάθηκε από τον κ. Κοτζιά. Εγώ εία
στους Αμερικάνους ότι η«Μακεδονία του Αιγαίου» είναι μια ηροηαγάνδα nou ξεκίνησε αηό τον Tito και τ
MouooNvi. ΑΜά και βεβαίως ο np oeunoupVOC έχει
απόλυτη ευθύνη
Πρόεδρος στη Doonn non!τικών Μηχανικών, Πρύ.
Πανεηιστήμι.
Αφρικής napa με ελληνικό νησί) ενώ στην υπό.
nonn ΕΜάσα 1/200. Αντίθετα, στα νησιά του
Νοτίου Αιγαίου, ακόμα και σε αυτά nou ειναι ηολύ
κοντά στην Τουρκία, δεν υηάρχει τέτοιο ηρόβλημα.
δράσαμε
ndeoc avocaμε την αγκαλιά μας άνευ όρων και η
Περιφέρεια σαφώς δεν ηταν μοιρη ευθυνών, δεν
έπαιξε τον pono nou θα μηορούσε να naEel, δεν
Πρότεινε λύσεις (όηως να δοθούν κονδύ ια για να
ηροωθούνται οι μετανάστες στην unononn χώρα)
annn non1τική ,
Στόχος είναι να κλείσει το hot spot μέσα στην πόλη
τανης ΕΜΠ και τώρα πρύτανης
κο καταλάβει
ν. γραμματέας Λιμένων το 2012 και στη συνέχεια
Η μηορώ να no με εξαηάτησε
nouen oinoon: "Για άλλη μία φορα
ερχόμενος στη Σάμο αντικρζω την ίδια
nonu κρίσιμη γι
Ο μέλλον των λιμαν ώνπερίοδο.
Οφείηω να ασχοληθώ με τα κοινά για τους συμηατρώτες μου, anna κυρίως για τον εαυτό μου. Ακούνε.
niyo μελοδραματικό, η διάθεση Προσφορ ςστον
αλούνται, όμως όλα
opio. Δηλαδή το θέμα δεν είναι το Περιεχόμενο της
συμφωνίας των Πρεσηών anna το πότε ήταν ουμ.
βελτίωση δεν έχει γίνει α
λευταία μου επίσκεψη με τον Κυριάκο
τόΠΟ μου, γιατί όλοι αυτό
τα στοχεία nou ηροανέ
από την άλλη, γιατί τον anaooonei τόσο το θέμα της
είναι η Πραγματικότητα: η διάθεση Προσφοράς σε
του; Αφού ο ίδιος, ως non τικός αρχηγός των Evonnov
Δυνάμεων, θα μηορούσε να «Καθαρίσει, το θέμα με
μία ίη τεθωρακισμένων! Τι άλλο θα ακούσουμε από
Ο Μ. Βαρβιτσιώτης στο ΚΥΤ Σάμου με
naanec, στις orwec.
ενδοχώρα ώστε να εξισορροηηθεί n avanoviannneuσμού
άλειψη των notιδιαίτερα
Βαρβιτσιώτης εησκέφτηκε τον spots.
εμάς τους μηχανικούς-και όχι
με την unononn Ελλάδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα