Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1337
ΕΤΟΣ 310
ΤΗΛ.: 26510 22044
FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ
e-mail: [email protected]
ΣεΤελμα ρισκοντα κυριες επικουρικε καιεφα α μεΤονχρονοαναμονηςγιατηναπο ομητοςναφθανε ακομακαιτα6χρονια
190.000 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Αυξάνεται αντί να μειώνεται ο χρόνος έκδοσης συνταξιοδοτικών απορα
σεων σε σημείο να βρίσκονται σήμερα
σε τέλμα περίπου 190.000 συντάξεις
(κύριες, επικουρικές και εφάπαξ) με
τον χρόνο αναμονής να φθάνει και τα
6 χρόνια!Σύμφωνα με την εκτίμηση
της ΠΟΠΟΚΠ (εργαζόμενοι στα ασφα.
λιστικά ταμεία), μετά τη λήξη του προγράμματος χρηματοδότησης στις 31
Δεκεμβρίου του 2018, εξακολουθούν
να βρίσκονται σε εκκρεμότητα τουλά
χιστον 190.000 αιτήσεις συνταξιοδό.
τησης κάθε κατηγορίας
Συγκεκριμένα οι συνδικαλιστές κάνουν, μεταξύ άλλων, λόγο για 50.000
αιτήσεις κύριας συνταξιοδότησης
(δεν περιλαμβάνονται περίπου 20.000
αιτήσεις του τελευταίου τριμήνου)
Συνέχεια στη σελίδα 21
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Με θέμα το ζητημα των συνόρων
Troma
«μαγειρεματα»
του ΣΥΡΙΖΑ να
ελληνοποιήσεις
για τη
re ma
|Em1άνδυνα
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Νεα11ρεσπα
ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ
Β' Ήπειρο ζητά ο Ράμα!
Μετά τη Συμφωνία των Πρεστών,και
apou αυτή ψηφίστηκε από το σκοπιανό Κοι
νοβούλιο, σειρά είχε η διαβούλευση και η
ψηφιση ή όχι από ελληνικής πλευράς. Τα πε
Οισσότερά χόμματα είχαν ήδη καταστήσει
σαορή τη θέση τους σε σχεση με τους όρους
που πεΟιέχει η παραπάνω
άνοιξε η όρεξη και των Αλβανών.
Παιχνίδια
Η αναφορά του Αλβανού
ύ Έντι Ράμα
σε τηλεοπτική του συνέντευξη, πως με την Ελλάδα η
με του
Αλβανία σνοητά"ζήτημα συμετανάστες!
Αυτό όμως που δεν προκάλεσε εντύπωση ήταν
αφενός το ότι το ζήτημα
υπήρξε αιτία χυβεοντιχου διαζυγίου και αφετέ
ρου ότι πολλοί βουλευτές δεν ακολούθησαν
την κομματική πειθαρχία.
Τομείζον Ομα της αλουοσης τον εκλογιχών
καταλόγων της Α' Αθηνούν με μαζικές παρανομες ελληνοποιήσεις
43.000 αλλοδαπών ψη.
Πέρυσι πρόσφερε υπηρεσίες σε
400.000 άτομα an' όλη τη Β Ελλάδα
Γράφει ο
Φώτης
Z. 11ανταζής
uripe η εφημερίδα
«Εστία» την περασμένη
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει την κυβερνητική πλει
οψηφία και είναι ο χνους υποστηΟΖτής της
συμφωνίας. Πέρα από το αν χάποιος συμφωνεί ή όχι με αυτήν
στο οποίο είχε
Όσο τεΟνούν τα χρόνια αποδεικνύεται, όχι ως αυθαίρετο
σνμπέρασμα, αλλά με βάση συγΒουλή σε luce orrmoure
κατά την οποία ο ΣΥ
ΡΙΖΑ, στο πλαίσο της
επαναλαμβάνει ένα σφάλμα
το n'βεονών Χόμμα
υποπέσει και προεκλογιχά, το 2015
κεχριμένα ποσοστά και ctet