Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
nl ου Ψάχνεις είναι Εδώ!
| Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
«Προσπαθούν
να εκβιάσουν την απόφαση
γιατη λαική αγορά Σπάρτης >οελ7
«Να κηρυχθεί το 2019 έτος
Λυκούργου»
Eionynontou An στολου Πι
| Η a8λητική κίνηση
στη Λακωνία > σελ.15
στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ60Βατο 23 acBpouoptou 2019 |Έτος 23° | Αριθμός 5593 | Τμή φύλλου 0,50€
Tnh: 2731081253 Fax: 2731081250 e-mailinfo lakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Σκληρή μάχη στον Δ. Σπάρτης ΕΕ
με Προβάδισμα Βαλιώτη
ο Τζ Φιλιππάκος
Τι δείχνει δημοσκόπηση τρεις μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές
φορίες του τελευταίου διοΦλιΠηάκου στον Δήμο Αν.
Μάνης έλαβαν "σάρκα και
οστά», καθώς ο Γυθεάτης
σημα την ηρόθεσή του να
θώκο Αν Μάνης ως επικεφαλής της Παράταξης "Ενωτική
εντός των ημερών
Σκληρή Προ έπεται η μάχηγια
τον Δήμο Σηάρτης με τον σημερικό δήμαρχο Ευάγγελο Βολιωτη να καταγραφει στην
ΣΤαύρος Αργειτάκος και nyd- 47% και τον Χρήστο Αλε κο
ρης Αηοστολάκος που συγκεν- ηοσοστό 1% στην πρόθεση
τρωνουν το 14,4% και 14,1%, Ψήφου.
αντίστοιχα. nopouou ουν δη Σύμφωνα με την έρευνα nou
τονποιοτικάν
χαρακτηριστικών
αξιολογούν οι Πολίτες. Ειδι.
| του γενικού γραμματέα του
Yn0υργείου Προστασίας του
Πολίτη, όηου υπηρετεί τα τελευταία χρόνια. ενώ-όηος
Ί Un°στηρίζει, έχει ano5eκότερα, ονυν δήμαρχος διατηρεί
rpoB δισμα έναντι τωνο uno
1 ΦεΒρουαρίου 2019 και σε σντιπροουπευτικό δείγμα neplnou
750 Ψηφοφόρωντου Δ Σπάρτης
φαίνεται ηως ο Ευ. Βαλιώτης
λιτών σε ό,τιοφορά τους δείκτες
εντιμότητας(με δεύτερο τον Γρ.
Αποστολάκο, γνώσης των ΠροΒλημότυν, anotacoματικότητας
σμο, σύμφωνα με έρευνα της
εταιρείας Opinion Poll.
"ψαλίδα» των
απέναντι
διεκδικητές του Δ. Σπάρτης
ανοίγει. με την κ. Τασία Κανελ.
στους
un°λοιπους
Ειδικότερα, στην πρόθεση
ψήφου ο νυν δήμαρχος κ. Βαμε 20,4%, ενώ ακολουθούν οικκ
9,5%, τον κ Αλέξανδρο Βουνάση
unoyng ίων στην Πλειοψηφία
Πολίτες συνέχεια σελ.9
φιότητά του στον Δήμο Αν.
Στα κορυφαία της αρχιτεκτονικής
έργο του ΣπαρτιάτηΣΠ. Τζινιέρη
Μνης άλλων Mann nδαλλ ης, no pionpotpoo
κος τονίζει: «Η Μάνη Πρεπει
Επιλέχθηκε στη δεκάδα του διαγωνισμού «Ελληνικής Αρχιτεκτονικής» για το 2018
μηχανισμούς, να μην διακορίζει τους πολίτες να μην περιορίζεται σε έργο-Βιτρίνας
ένα Βραβείο και 1 αλλάσε ουσιαστικά
τυάτη αρχιτέκτονα Σηύρου Taνέρη! Πρόκειται για την
ωφελεία όλων τον δημοτών
και της Μάνης γενικότερα να
θούν την
Παρασκευή 1 Μαρτίου σε ειστο Μουσείο Μηενάκη στην
συνέχεια σελ.8
an°κλειστικά και όχι eva
παλαιό αλώνι. λίγο
έξω από τη Σηάρτη, το onoto
Προς την Μάνη συμφέροντα».
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα