Πρωτοσέλιδο Κόσμος:Recognized text:
» ΞΥΛΟ∆ΑΡΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΞΙΣΤΙΚΟ

» ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΝΕΑΡΗΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
» ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΑΤΑΓ

ΓΕΛΙΑ

Σε µεγάλη εται
«σκηνοθετούν»ρεία
κλοπές για
να κάνουν απο
λύσεις!

» ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑ

Ι… ΣΤΟ «ΣΥΓΚ

ΟΙΝΩΝΙΩΝ»

» ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟI ΤΟΥ

Αποβολή στους
«Ντου» αναρχικών
µαθητές…
ΤΟΝ «ΣΚΟΤΩ
ΣΤΟ ΞΥΛ Ο ΣΕ» σε καφέ µε στόχο
«λάδι»
γνωστό πατρινό
ο γυµναστής!
σελ. 33

«Φρένο»
στο λάδωµα
για δίπλωµα!

Παρασκευή

«ΚAΤΙ ΨΗΝΕ

ΤΑΙ»

Ποιος θα πάρ
ει
σήµερα τα 2.00
0

σελ. 31

ευρώ;

σελ. 26

ΕΒ∆ΟΜΑ∆
ΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗ
ΤΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆
Α

08 Φεβρο

υαρίου 2019

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΤΡΟΥ
ΜΠΑΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

1,50 ευρώ

ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ
ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ… ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΓΑ∆ΕΣ

Ο Γολγοθάς… για ένα
διατηρητέο σπίτι!

Αρ. Φύλλου

: 691

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗ

ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝ

ΑΣΤΗ

Παρενέβη ο αδελφ

ός της γιατί
προσέβαλε
και τον έστει
λε στο Νοσοκοµε την αδελφή του
ίο

Το ξύλο της αρκούδ
λίγες µέρες σε ας έπεσε πριν από
σύξυλοι να παρακο
Λύκειο της Πάτρας
λουθούν την σκηνή.
ένα επεισόδιο
, σε
Όλα ξεκίνησαν
άνευ
όταν
είχε ως πρωταγ προηγουµένου που
δρασε µε άσχηµο η µαθήτρια αντέωνιστές έναν
τρόπο σε µια
γυµναστή, µια µαθήτρ
τήρηση που της
παραια
έκανε ο γυµνασ
και θεατές άλλους και τον αδελφό της
και η συνέχε
τής,
µαθητές που έµειναν
ια… δόθηκε
από τον
αδελφό της
ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΗΓ
ΟΡΗΘΕΙ ΓΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΜ
Ο ΑΠΟ ΕΠΙΧΕ
ΛΕΥΚΟI ΟΙ
ΙΡΗΜΑ
ΤΙΑ
ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α
ΥΠAΛΛΗΛΟΙ
ΤΟΥ Σ∆ΟΕ
Ο ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΕΙΣTΩΝ ΜΑΓΑΖ ΤΩΝ
ΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΕΙΧΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ
ΕΙ ΤΟ
«Λου

κέτα» µε…
ονοµατεπώνυµ
ο στην Πάτρα!

σελ. 28

ΚΕΝΤΡΟ

σελ. 31

∆ΕΝ ΠΗΓΕ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ∆ΗΘΕΝ
ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

σελ. 27

Αθώος για την
στο λιµάνι ο τρύπα
Πελετίδης!
σελ. 27

Τους έστησε

σελ. 33

σελ. 31

σελ. 27

ο Μητσοτάκης
σελ. 28

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

1,50 ευρώ

Αρ. Φύλλου: 693

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ

«ΣΦΑΓΗ»
ΣΤΗ Ν.∆.

Ο ένας κοιτάζει πως θα βγάλει το µάτι του άλλου! Υποσχέσεις… και για επαγγελµατική αποκατάσταση!
Ο ένας κοιτάζει πώς θα βγάλει το
µάτι του άλλου. Προσπαθούν να
κερδίσουν συνεχώς τις εντυπώσεις,
προβάλλοντας υπέρ του δέοντος τις
δραστηριότητές τους και επιχειρώντας

για ψύλλου πήδηµα να τραβάνε πάνω
τους τα φώτα της δηµοσιότητας, και
εν µέσω των αναρτήσεών τους στα
social media. Όλα αυτά στην Ν.∆. όπου
γίνεται µάχη µεταξύ των πολιτευτών.

Παράλληλα, όµως, (κι αυτό είναι
ίσως το πιο σηµαντικό) σπεύδουν να
νοικιάσουν γραφεία παρουσιάζοντας
ως βέβαιη την υποψηφιότητά τους,
προσπαθώντας παράλληλα να βάλουν

«στο τριπάκι» νέες και νέους να
δουλέψουν εθελοντικά για λογαριασµό
τους, τάζοντάς τους (δήθεν) επαγγελµατική αποκατάσταση όταν εκλεγούν
βουλευτές!
σελ. 26

ΣΤΟ ΜΑΣΑΣΟΥΡΑ ΒΟΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΗΝ ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΠΗΓΑΝ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
ΑΛΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, ΑΛΛΑ ΗΘΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑ

Από τον Ζαΐµη
στο… «ΣΠΙΡΑΛ»
σελ. 33

25.000
οι δικαιούχοι
στην Πάτρα

σελ. 33

σελ. 32

Ο Πελετίδης
συναντά
την υπουργό,
µε 3 θέµατα
στην «ατζέντα»!
σελ. 26