Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Fac 25050228
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧDY ΦΛΩΡΙΝΑ!
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣΟΕΝΗΣ ΟΕΟΧΑΡΙΑΗ
ΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΕΑΤΣΑ
ΕΣΑΕ ΠΡΟΤΡΕΠΩ Ε ΑΗΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
λευτή hipivot ταυ ΣΥΡΙΖΑ Κώστα ΣΕΑΤαα καυΤηρίααε
ΔΑΝΕΙΟ 100.000 € ΑΠΟ ΤΗΝ«ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΕυ ΠΗΡΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ta κηθικ πλεονέκτημι. Της Αριστερας πλεονέκτημα μια την ατεμπάδιστη δυτ δοτηση
Ενυοη κέντρου-Νέες
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΣΩ ΠΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝ DBAE
Η ΝΕΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΡΑΚΗΣ
Η ΒΑΣ IAD ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ου ΣΥΡ 24 nov μετακομίσει.
Φ.kipinag
ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ
ΕΛΛΕΙ
ΟΡΊΣΤΗΚΑΝ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕ
ΡΧΕ Σ
NDOOPD ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙ D