Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νυ όλαος Kap θάνος 1951-1974 Ίδιο
ότροα Στορίδου LZruan
ΔΡΑΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2019
Παρίοδος Β"(1974)"
Apoian 6880-11.8190 50 €
Εκδήλωση για την
κοπή πρωτοχρονιάτικης
πίτας από το πολιτικό
γραφείο της Χ. Κεφαλίδου
ΑνοιχΤή Πολ ΤΙΚή εκδήλωση παρουσία
Επανέρχεται στο Δ.Σ. της Δευτέρας
Το 90% γγιξε η απεργία στο Νομό
Στο 100% η συμμετοχή
τών δημοτικών υπαλλήλων
Μετά από ερώτηση του Δ Κυριαζίδη στη Βουλή
Αραχωβίτης: Πρέπει να
επαναφέρουμε Την φήμη
της πατάτας Νευροκοπίου
Συ ήτηση για Τις απο ημιώσεις των
Επανέρχεται το θέμα
οδοποιίας εξαιτίας
λαθου της υπηρεσ ας
K. Σκανδαλίδη και Ε. Βενιαλου
Απαγορεύτηκε η χρήση | Έρχεται τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο
των κερκίδων στο Δημοτικό Η μελέτη για την στατική επάρκεια
Στάδιο Δράμας
του κολυμβητήριου θα δείξει
Το θεμα είνα όμως ότι, μέχρι προχ
A δημουργήθηοοε το απ6-06ς, δεν υπήρξε κάποια άμεση απαγόΥΕυμα της Τετάρτης 20 Φε poua- ρεσης χρήσης των κερκίδων από το
2019, κατ τη διάρκεια του κονό και έτο, στον αγώνα της Τετάρποδ ο αιρ ού μετα τ το τη μετα ελ κάν ομάδων Πανδρομαϊκού και Auerto mow, οι φιλαθλοι ενημεροα καν ενα
κήπων. Ετρόκοτο για τον ημιτελικό Οχαν κόψα ea0τήριο και αναγκάστηκαν
Κυπέλλου Εραστεχνκών Σωματείων Ν να παρακολουθήσουν τον ανωνα όροι
πόσο ασφαλές είναι!
Σύμφωνα με πληροφορίες η μελέτη δεν φέρνει ευχάριστα αποτελέσματα
Του Θανάση Που
Δραμας μεταξύ των δύο
Δραμηιών ποδοσφαιρικών ομάδων και
Σύμφωνα με όσα éwavwunra, onaρατηρητ ής του α ώνα é ωσε εντολή να
για την αποτίμηση της στατικής EnoΔήμου Δράμας". ΠρόΚΕπα για ένα θ6αγορα θα υπάρξει αρετή και έντονη
τημα είνα πολύ σοβαρά, καθώς
Δράμας, παρουσιά προβλήματα σταΤο
τικότητας και για το λόγο αυτό δεν
την ορική άδεια λεπ
onola δαρως napva προσωρι ή ανανούς και τις Apqunér, Το άνοιγμα του
KoAng ητημαυ χορίς να bei υάρξα η
παραμpή δ BeBa1ωση από τον Δήμο
Δράμας ότι δεν υφίστατα Habu1ος για
την ζωή και την ασφάλαα όσυν το
σψαοούν dva για εμάς έγκλημα
με 6δρα τη θεσσαλονίκη.
ους ίσως Ομούντα απp000ότερα
Δραμια συμπολίτες μας αλλά κυρίως
α ακογένειες που στέλνουν τα παιδιά
τους στο κολυ βητήριο της πόλης μας,
οααλετός του κπαου παρουσιά ,ει ooΣύμφωνα με την συμβαση, ο ανόδοχος ατρεπε να εκπονήσα και να Παρα
δώσειτα eEng
-Εκθεση αυτοίας και Τεχνκή έαθεση
Mepo ές μέρες ενωρίτερααχεπρο-- Zg66ια αποτυπωσης των σημείων
ηγηλεί η συνέντευξη Τύπου της δια
σης του Κολι-βητικού Ομίλου Δράμας του κηρου και παρουσίασης βλαβών
(KOA) και του προ66pou του κ KapQ--ΑποτελεσματατωνΕΠΠόπιωνκαι epyo
aappion, ο οπος ειχε δηλώσα ότι τις στηριακών ελέΥΧυν
λήψης δοημίων από τα δομιά στοχεία
Στις αρχες N0qtolou 2017 n4πτη
9/11/2017), ξκόλλησαν κάποια κομμάτα απότα δοκάρατης op0φής, μεαπομεγάλο Χρονικό διάστημα, ενώ αρετα
ήταν οι γονας Που σταμάτησαν τα παδιά τους e ατίας του φόβου μήηως κα
υπάρξει κάταα χειρότερη ortAe υση
μέας της στ47ς,EV ώρα λατουργίας
Exave;ης μ peς ακολούθησε μια TEρεργη αυτή της δημοτικης αρχής του
κ Μαμαάκου, ενώ ο χώρος χε κλαδιγνώμητου δημάρχου και σε συνεργασία σευν κα ελεχων.
μα4 τους, το Νόστοςτων ΕΠΙΟΚΕυώ ven--Εκθεση αποτήησηςτης anaeaoy κής
χρισμάτον των σαθρον τμημάτυν της enapeas του κποίου.
ταχοοίας μεειδικά υλιά και πλέηματα Τελκά ο ανάδοχος υ Εβαλε προς το
ώστε ναμιν προύψουν ανά πτώσεις Δήμο Δράμας στις 18 Φαρουααου
υλιών και να αναι πάλι ασφαλές για
όοους piaco ται κα ημεριά s i ώστε
να avoEp1 όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
Η κορδελα και η Πινακίδα απαγόρευσης χρήσης TW KEpnBW
'Onuc eivou γνοστό στους ΤΕροσότερους Δραμνούς, η απαγόρευση χρή,
σης των κερκίδων του Δημοτικού
Τρώην Ευκο) Σταδίου Δραμας,εκδ.
δετα κάθε χρόνο απότο Δήμο Δραμας,
τημα eroav
μην καθίσουν οι φιλαθλοι στις κερκίδες,
καθώς υπάρχει διαρκής απαγόρευση
χρήσης τους από το Δήμο και οι αστυνομκοί που παρευρίσκονταν στον
αγώνα ως ele°στα, Οτούσαν από το
Kon ό που είχε ο
2019 την ΑΤόνηση των μελετών του
που σύμφωνα με την ού αση αηγε
στις 16 Ιο ουαρίου 2019.Μετά από τα
διαδικασες του ελληνικού δημοσίου,
μας, καλείται να προχωΟ
έναν. Και μάλιστα σύμφωνα με συνέντευ Tu ouaei εςτιςημ ρεςτ νδη
ματικών παρατάξεων της armoltaσης είχε υπάρξει ολοκληρωτική σιωπή
από το Δήμο για τιςεπιδιορθώσας και
για το που ήταν η κατάσταση της σταει στην opt
καθώς υπάρχει σοΒορό
Στη συ égua τονΑγουστο του 2018,
αποφαασηΚΒ η εΚΛόνηση εργάστηροοκώνελέχονγια την αποπμησητης στυτικής επάρκαας του κλειστού κολι-φτηρίου Δήμου Δρ4ας. Η σύμβαση με
τονανάδοχο υπογρά"ε στις 16 Οκτυοβρου 2018,ένοπτου ποσού 17.520,71
στική ΠαραλοΒή της μελέτης για την
τηρου Δρ4ας. Προςτο παρόν βφαια
και άγνωστο τοπ οκριβώς σμευοετα
στη μελέτη, qu4ς συμφωνα με πληροφορες της εφημερίδας μας, δεν φαν
τα να είαι και τόσο αισιόδοξες! Εν
στις κερκ e
άρκειατου κλειστού κολι4fr
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ους μάλιστα ειχε τονιστεί στη αΔΕΧΕ Apiou 2017, «Q όμορφες ακόΝες
πολπκός Ποιός κ. Φώτιος Κονδυλάς
τος στο Δημοτικό Σιμβούλιο Δράμας.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
που θα φανονμετά τις ερ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
τα σημαντικά θεματα που
ΝΕΟΣ ΑΕΟ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΑΝΔΡΕΑΣ Β' ΞΑΝΘΗΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠθ
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠθ
τέως Επιμελητής Α , ΠαΒολογίας ΓΝ Δράμας
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο, Π Αρμεν
8:30-13:30&17:30 -20:3
εκτός Τετάρτης on°γευμα
Ειδικό, Ορθοδοντικόs
L 252 10 20 006 K. 6942 900 424
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
e: [email protected] fb: andreasxanthis
[email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα