Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Πεντάωρη διακοπή νερού
σήμερα στη Μ
Οι αλλαγές του «Κλεισθένη»
στα τοπικά συμβούλια χωριών
Προβολές του Διε
| Φεστιβάλ "Kinderdo
στις σελίδες 12 & 13
, σελ.,
ΛΑΚΩΝΙ ΚΟΣ ΤΥ Π ΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευ622 Φεβρουαρίου 2019 |Έτος 23. | Αριθμός 5592 | Τιμή φύλλου 0.50€
Ολοκληρώθηκε η υποβολή Προτάσεων για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
IMnxaσετε το Σά βατο
43 Προτάσεις
για το νέο μουσείο Σπαρτης
Μεγάλη
για τον Δ. Σπάρτης
Δύο περίηου μήνες Πριν από
την επίσημη έναρξη της Προεκλογικής περιόδου των αυμενο διάστημα αναμένεται να
«φουντώσει» η «μάχη» με
διεκδικησουν τον Δήμο ΣηάρΙκανοποίηση από Τατούλη και Τζανετέα
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία
της und Βολής ηροτάσε ον για
τον αρχιτεκτονικό διογωνισμό
του νέου αρχαιολογικού μουσείου ΣΠάρτης Το ενδιαφέρον
τελική επιλογή του αναδόχου
Που Βα αναλάΒει την ε novr ση
της πλήρους οριστικής μελέ
της και μελέτης εφαρμογής
και τευχών δημοπράτησης του
ριλαμβανομένης τηςλετουργι
κης ενου μάτωσης και ανάδει
ης του διατηρητέου κτιρίου
του «ΧΥΜΟΦΕ» και της κατάληλης διαμόρφωσης του περβάλλοντα χώρου για τη
στέγαση του νέου αρχαιολογι
κού μουσείου Σηάρτης
(NAME)
Αντικείμενο του αγωνισμού
εκπαιδευτικών δραστηριοτή
των, εργαστηρίων και anon.
κών ευρημάτων
λαμβάνει χρήσεις μόνιμων κυνικό Tunog» δημοσιεύει
και ηεριοδικων εκθέσεων την Πρωτη «ο υ μομέτρηση
- 1 ενόψει τον δημοτικών εκλογιον στον Δ' ΣΠάρτης στον
μεγάλο, καθώς στη Διεύθυνση
Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
und λή η συνολικά 43
Σύμφωνα με την ηροκήρυξη
της Περιφέρειας Πελοποννή.
σου, σκοηός του διαγωνισμου
Εναι ηεπιλογή της καλύτερης
Η χρηματοδότηση θα Βαρύνει ηοίο ήδη έχουν ανακοινώσει
τις ηιστώσεις του Προγράμμα την υηοψηφιότητά τους έξι
τος Δημοσίων Εηενδύσεων συνδυασμοί με επικεφαλής
[ΠΔΕ) του ΥΠΟυργείου Οικονο- τους. Βαγγέλη Βαλιώτη
μίας και Ανάπτυξης με συνο Σταύρο Αργετά Χρήστο
Προϋπολογισμό 1 Αλεξάκο, Αλέκο Bouvoon.
στημα αναμένεται ναγίνει αξιολόγηση των προσφορών και η
λειτουργική, αισθητική. τεχνική
και οικονομική άπαφη. συμπεμουσείου,με εμΒαδόν 9.613,20
τμ. Το μουσείο θα συμπερι
2133995,72 ευρώ.
Νέος φορέας Προστασίας περιοχών
Poll στο διάστημα από 30 ΙοΝοτ. Πελοποννήσου-Κυθήρων
Αναλαμβάνει την εποπτεία 16 περιοχών μεταξύ των οποίων και η Μάνη
ρίου 2019, Ο δημότες του Δ
Διαχείρισης ηροστατευόμενων
ηεριοχών Νότιας Πελοποννη.
σου-Κυθήρων». Σύμφωνα με
ματα, όηως noov θα ψήφιζαν
για δήμαρχο αν διεξάγονταν
| εκλογές την ΕΠόμενη Κυ| ριακή. αξιολογούν τα Πρόδημαρχιακό Βώκο, ενώ θέσυναντήθηκε την Πέμπτη [212
ο αναπληρωτής υηουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωσιευτεί Πριν από περίηου ένα
χρόνο, έδρα του φορέα ορίζεται
npoou,ρινά n Σηάρτη Οφορέας | ζητήματα nou απασχολούν
τον ΔΣηάρτης.
να δοθούν οι Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για την
ομαλή έναρξη της λειτουργίας
αναλαμβάνει συνολικά 16 neριοχές του δικτύου με σημανορεινά. νησιωτικά,
Μην χάσετε τη μεγάλη δημοακόπηση nou napoua1άζει
σηήλαια και μοναδικά τοπίο
(Νότια Μάνη) συνέχεια σελ 9
χεια στο αυριανό φύλλο του
Μεταξύ των νέων φορέων
συγκαταλέγεται και φρέας
| «Αακωνικού
Tinou»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα