Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9674 . ΕΤΟΣ 390 . 0,50 €
[email protected], www.ele.gr
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΜΠήκε στον κανονικό ρυθμό των npon°νήσεων ο Σεργκερασβλι
Τρεις «μέσα», δύο «έξων για το Αγρίνιο
ΣΑ ΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ο Μωυσής Ελισάφ παρουσιάζει
Apxitει να συμπυκνώνεται ο
για τις τοηκές εκλογές, οπότε ηρέπει να αρ
χίσει και η οριστικ°noinon των σχημάτων nou
θα κατέ θουν. Σε αυτή τη φάση, γίνεται η επιλογή ψηφοδελτίων από κάθε Παράταξη και
ήδη ανακοινώθηκαν και O. Πρώτες επίσημες
Παρου ιάσεις των υηοψηφίων. Υποψηφίους
τους υ ο ους του «Απειλεί" τη συγχώνευση
triv Amengic0dao καιο ος Ε η μη έγκριση του Προϋπολογισμού
Πολιτικός χρόνος
ία σαφή ηροειδοηοίηση. ενδεχομένως η τελευταία, ότι το εγ.
χείρημα ένταξης του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
οδηγείται σε κατάρρευση απευθύνει ηρος την Πο ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αφορμή για την απόφαση της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμ
βουλίου η μη έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου δύο
μήνες σχεδόν μετά την αρχή του έτους. xcoic την παραμικρή έγκριση
κάποιας an0λύτως λειτουργικής δαΠάνης
Ετο'' n Σύγκλητος και η Πρυτανεία όΠως αναφέρει στην anopaon της
αντιμετωπίζει το δ
κοντά στη συμβάση
n05ος Ν άρχ υ
ονταετο noon n neun nonianon!
κασία είτε α οδηγηθε σε αρ κάθε υ εύθυνου Πανεπιστημια ούε
νοε αυτό τ trin ava npni i paen ιστικά στην τελευτα αιρόταση
ίλημμα είτε να συνηγορήσει σε μία αδιέξοδη διαδι.
ναι αυτονόητη», αναφέρεται
της απόφασης της Συγκλήτου.
τελευταία Πρόταση
ΟριστικοΠΟΙήθηκε το an°τέλεσμα του διαγω
νισμού και Προχωρούν ο] διαδικασίες για την
υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο για
την ανακατασκευή της 066 Νιάρχου που συνδέει την πόλη των Ιωαννίνων με το Πανεπστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Το ιστορικό ορόσημο της
απελευθερωσης των ιωαννινων
ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Με λαμπρότητα
οι εκδηλώσεις
για τα «Ελευθέρια"
Συγκίνηση στις τελετές στο Εμίν Αγά
και το Λόφο Δουρούτης
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΔΟΕ
Προσαύξηση Περιουσίας
χωρίς να ηροκυτει αιτία
«Τέσσερις Εικόνες Αγάπης
στο Καμπέρειο
Το καμιέρειο θέατρο φιλοξενεί ηαραστά.
σεις από θεατρικές ομάδες της πόλης στο
πλαίσιο του φεστιβάλ του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννί
νων. «Η Πόλη μας στη σκήνή».
Το χρονικό των στρατιωτικών εξελίξεων
και η ηρωική πορεία ως την 21η Φεβρουαρίου 1913