Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα αδειών
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
5421 Παρασκευή 22.02.2019
ΑΘΗΝΑ: Email: o konomik [email protected]
ΕΤΟΣ 230
Τιμή Περ 0,50 E
otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
>>> Τελ.
παράταση του
πλαισιου
ενισχυμένης
εποπτεια
Ο ΕΦΕΤ και η μάχη για τον εκμηδενισμό
ενο ύπουλου παθογόνου
Ο Δ. Ζορμπάς επανεξελέγη πρόεδρος
στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού
Συμ4ωνα με την κομισιον, η
χανονιχηζ χαι αναμενοδιαδικασίας ποοκειμέ
ολοκλήρωση, την
υλοποίηση
και την εφοομογή τον μεταυθμίσεων που συ uqooνήθηκαν στο πλαίσιο του
πλαισίου ενισχυμένης εποεξι μήνες, όπως TQ(βλέπεται
απο τον σχετιχο ευρά)παι
χανονισμο για την οικονομική διακυβέρνηση της Ενουνοοσε σήμερα η Ευραοτυη Επιτροπη
το ΑΠΕ-ΜΠΕΣύμφωνα με
ευρωπαιο Επιτροπο
την ανακονωση της ΕπιτροΤο κοστος της ενέργειας
| στο επικεντρο της συναντήσης ΣΒΕ μ Κανιέτε
τελεί μέρος της κανονικής
και αναμενόμενης διαδισφαλιστεί η συνεχής στήριξη
για την ΟΑΟΜΑη00m, την
υλοποίηση και την εφαρμογή
συμμονήθηκαν στο πλαίσιο
του προγράμματος στηριξης
Συναντηθηχαν
στις Βρυξελλες,
ας για τη βιομηχανία, τα θέματα
τα οποία συζητήθηκαν, ήταν:
Το νέο τοπίο διαμορφώνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά
ειδοπο
Φεβρουαριου και θα προβ επουν κατα περιπτώση
κατωτατη εια ο α για χυοια ασάλιση με τα υ 54,69 και
των | o 1100εδρος του Συνδεσμου
δεσμεύσεων των ελληνικών | Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
και του Ελληνικου Χρηματι
στηουου Ενέργειας Χ. Αθανά
σιος Σαββάκης, και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΕ
κ. Γιάννης Στα ugov, με τον
Επίτροπο Ενέργειας και Κλιματικης Δράσης της Ευρωπαικης
υητηρια αναμένονται εντος
α ων Επιπ ον η Κομισι
σημειωνει ποκη εφαρμο
ι.Το υψος του κοστους ενεργει
ας για τις μεταποιητικές επιχει
ρήσεις στην Ελλάδα.
Στο θέμα δόθηχε ιδιαίτερη έ14αση κατά τη διάρ,εια της συζητησης, διότι η ενέργεια αποτελεί
εναν από τους σημαντικότερους
αυτων των μετα0«ζυτικής
υθμίσεων
σημασίας για την πεουτέρ) |
είναι
ενίσχυση της οικονομικής
Μεταξύ 54,69 και 117,22 1,2 εκατ. μη μισθωτούς θα
ευρω διαμορφωνεται η πρεπει να αναρτηθουν εντος
κατώτατη ευ
ΕΦΚΑ για τους ελεύθερους εγκύχλιος του ταμείου που
επαγγελματίες, αυτοα- εκδόθηκε χθες καθορίζει τις
τασχΟΛΟυμενους η αγροτες
για τον Ιανουάριο. Το νέο μπορούν να καταβάλλουν
τοπίο στις εισ4ορές τον μη για κύρια ασφάλιση, χαι
ανάκαμ
μετα την επιτυχη οΛΟΧΑηου)ση του προγράμματος στήςΕπιτροπής Mr,Miguel Arias συντελεστές παραγωγής και
εισ4ορα
τον επομενο)ν ημερων χαιη
διαμόρφωσης κόστους για τη
νισμού Σταθερότητας (ESM)
Στο πλαίσιο της συνάντησης
θετιχ
2018mE;άλλου, υπενθυμίζε
άτοτέλος του προγράμματος η Ελλάδα
ξεκίνησε τη διαδικασία ουα
λοποίησης, στο πλαίσιο της
ανάπτυξη
ς αλλαγης, με αφορμή την δημιουργία
θέσεων
ιδιώκει
2018 της Ευρωπαϊκής Επιτρο- Ογειακών Δικτύων στην Ελλάδα
τής: «Καθαρός πλανήτης για
όλους.» Ο Επίτροπος Canete
φωτίσει εγκύκλιος του
Ταμείου, η οποία, όμος, θα
ισχύσει μόνο για ένα μήνα,
μονο για τον μηνα Ιανουαριο, εκατοντάδες χιλιάδες
ελεύθεροι επαγγε:Νιατίες,
αυτοαπα
αγρότες. Αυτές ανέρχονται
ιδικότερα στη Βόρεια
σχολουμενοι και
éx8εση
τήρησης
| ανέλυσε το όραμα της Ευ οότης
πρωτη
για μια ευημερούσα, σύγχρονη,
3. Οι τρέχουσες εξελίξεις που
αφοοουν στην εφαριογη της
10 χυμένη
Τα ειδοποιητήρια προς το σε
θηκε τον Νοέμ
δεύτερη
ς ενέργειας
oLROVO
Φεβρουαρίου 2018