Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος!
Αμβροσίου
αχολιάζει
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τουςλίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4316-ΕΤΟΣ 160
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Χώρα του λαϊκισμού
Μια απογοητευτική
ερευνα που αφορα στη
χώρα μας ηρθε στη δημοσιοτητα από το σουηδικό Ινστιτούτο Timbro και αφορά τον
λαϊκισμό στην Ευρωπαϊκή
Ενωση
Πολιτική
ΝΤΙΚ Πολιτισμός
ΟΝΤΙΟμος
Ανακοινωση
υποψηφιότητας
Konn Πίτας
Από το Κέντρο Ιστορι.
κης και Λαογραφικής
Υπ. ημοτικού
Συμβούλου Βασίλη
Κωστη
Έρευνας
Σελ. 6
κιθάρα και πιάνο σε κοινά μονοπάτια !!
Ημερίδα για τους Μαθηματικούς
Με εξαιρετι.
κές μελωδίες, . :
ενδιαφέρουσες αρμονικές
διαδοχές και
με τη μίξη ισο- 1
δύναμων
χροιών έγινε το!
συνταιριασμα !
Της ευτε.
ροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Καρδίτσας, 1
στην αίθουσα 1
εκδηλώσεων 1
του 1ου
ΕΠΑ.Λ.
Σελ.10
Σελ. 10 !
Ζητούνται υπάλληλοι από Την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Αιαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΖυκτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την