Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27238
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
ΕΠιδότηση ενοικίου yla 260.000
νοικοκυρια και οανειου νια
460.000 άτομα
11αραχωρηση
δραστηριοτήτων σε
λιμάνια
Την Πέμπτη 21 Φεβουαρίου αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βου.
λή το σχέδιο νόμου για την αξιοπ
των 10 μεγάλων περιφερειαχών λιμανιών
που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ (Αλεξανδρου
πολη-Βόλος-Ελευσίνα . Ηγουμενίτσα
Ηράκλειο-Καβάλα-KeQxvQa-Aae10
νωση δυνάμεων που δίνει και τη με
γάλη δύναμη σε αυτή την κυβέρνηση
ληνίδες γύρω από τ
κό στόχο: Το να αφήσουμε πίσω μας
ν μεγάλο ε
χύρωση των συμβάσεων παραχώρησης που
προχωρήσουμε μπροστά στην αν
καμψη της οικονομιας, την παραγωγιχή ανασυγκρότηση και την έξοδο
έχουν συναφθεί μεταξύ του ελληνικού Δη
μοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.-Διατά-Ένα 2
υτυχές ότι
040 και περισσοτεροι αναγνω
τον εαυτό τους σε αυτό το μεγάλο
Ευημερία και
αυςηση της
απασχόλησης σε
τρια νησια μας
λεια στο
Η Ελλάδα βαδίζει με σταθερότητα και ασφάλεια στο δο
ανακαμψης και αποτε ει πλεον μονιμη πηγή καλών ειδήσεων στη διεενεργεια»
επιτροπεια και τα δεσμα του μνημ
λωσορίζοντας τους νέους υπου!
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτή η
εία της
γούς «που σε αυτή την χρίσιμη φάση ε
κίνησε ο Αλέξης Τσίπρας την εισηγητ
Συμβούλιο
στη μεγαΛη προσπαθεια που εχε
σει εδω και τέσσερα χρόνια για την έξοδο
νουν τα πρώτα βήματα τηςκοινωνικής χαι
ΟΙΧονομικής ανασυγκρότησης έξω από την
σιά, μεταξύ των οποίων και τρία ελληνιυς προς την χαθαοή ενέργεια με την ναρή ενέργεια για
«Τα νησιά καθίστανται όλο χαι πιο ο
όσημο
και οτι γνοω της συσπειρωθήχαν και συ
νεχίζουν να συσπειρώνονται δυνάμεις και
πρόσωπα από το σύνολο του δημοκρατικού
ταστροφης και αποτυχιας
οσιονο
ρωσης αξιολογήσεων χαι τρίτου προγράμ
ματος, 40 μνημονιο, περικοπη τον συντα
παϊκής Επι
σμ ατο
αριστεράς, αλλά προέρχονται και από το χωρο της σοσιαλδημο
Εεων, απ
o τις αγορές. «Απο
ρατά στην ευρωπαική ατζέντα. Η στήριξη
κρατίας, της οικολογίας, αλλά και της λαϊ
δείχτη.., αντιπολίτε
26 νη
όλο το γεω-ΕΛΤΑ
κής κεντροδεξιάς»
για το περιβάλλον από
σταθμούς
στα Δ. Βαλκάνια
επερασμενους»
για ενα εςαμηνο
η Κομισιόν σημειώνε
νίσχυση της οικονομικής ανάκαμηης της
In οπτείαση του πλαισί ακατάν
εφαρματικής σημασίας για την περαιτέρω
Ελλά αλή ωση του προμετά την επιτυ
χ ολοκλήρωση του προ
μένης εποπτείας για την Ελλάδα κατά έναι «ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω
Απάτη με τεράστιες προμηθειες στην
αΥορα οιαμαντιων arlo τεσσερις
ιταηικες τραΠεζες
ικο ενοωπαικο κανονισμο για την οικο
έρμοηλε
κτροπα!αγωγής με βάση
άνθρακα
στα Δυτικά Βαλκάνια θέτουν σε κίνδυνο
:τροπ
Ευρωπαϊκ
βαλλοντικές ο!γανώσεις σε έκθεσή τους
που δόθηκε στη δημοσιότητα, με την ο
ποία καλούν τους υπεύθυνους να υιοθε
ησουν πιο αυστηQη σταση οσον αφορά
την ατμοσφαιρική ρώπανση που προέρχεται από τους «ξεπέρασμένους» σταθ.
μούς ηλεκτ!°παραγωγής
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επι
τροπής, «αυτή η επέχταση αποτελεί μέρος
τις χανονικής χαι αναμενόμενης διαδιχα
σιας προκειμένου να διασφαλιστει η συ
νεχής στηριξη για την ολοκλήρωση την υ
ταλική οικονομική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 700 εκατ. ευQo, εντός των
OQ1ων της έ!ευνας που διενε!γηθηκε για απάτη σε πωλησεις διαμαντιων υπόθεση στην
οποια εμπλέκονται οι τέσσερς μεγαλύτερες τράπεζες της χερσονησου αποκάλυψε την
λοποίηση χαι την εφαρμογή των μετα -Τρίτη ο ιταλικός Τύπος
ρυθμίσεων που συμφωνήθηχαν στο πλαί
σιο του προγράμματος στήριξης της Ελλάαση των δεσμεύσεων των ελλη
Κατασχέθηκαν 84 εκατ. ευQώ από τη Banco BPM. 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei
Paschi, 32 εκατ. ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατ. ευρώ από την
έχθεση τ
npaolo, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera

Τελευταία νέα από την εφημερίδα