Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Ένα μουσείο
Σύγχρονης
Τέχνης στην
Κοζάνη - Γιώργος
Παπαθανασίου:
«Χρειαζόμασταν
στην πόλη της
Κοζάνης ένα
τέτοιο χώρο»

ΑπΑντηση ΟλυμπιΑσ τελιγιΟριδΟυ στη
συνεντευξη ΚΑσΑπιδη στΟ prlogos:
“Το δικό μας βλέμμα είναι στραμμένο στους
πολλούς και όχι στα προσωπικά συμφέροντα
όπως ίσως θα επιθυμούσε ο ίδιος”

σελ ~ 3

Ξεκινούν στην Κοζάνη οι πανελλήνιοι
αθλητικοί αγώνες σχολικών ομάδων
-57 ομάδες λυκείων με στόχο το final four
σελ ~ 13

6935

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 12

Στις 10 Ιουνίου
gala ΑμΕΑ
στο Εκθεσιακό
Κέντρο Κοζάνης
- Ολυμπιονίκες,
παραολυμπιονίκες
και top models
στην πασαρέλα

σελ ~ 13

Ο νέος
αστυνομικός
διευθυντής
Κοζάνης και
Γρεβενών
- Οι αλλαγές στην
περιφερειακή
αστυνομική
διεύθυνση

σελ ~ 24

Κυριάκος
Μιχαληλίδης:
«Δεν
συνεργάζομαι
ούτε με τον
κ. Μαλούτα
ούτε με
κανέναν»

σελ ~ 12

Πάρις
Κουκουλόπουλος:
Ο κ. Πολάκης
δεν είναι
“απασφαλισμένος”,
είναι σε
διατεταγμένη
υπηρεσία

σελ ~ 4

Κώστας
Κύργιας:
«Είμαι
ανοιχτός
σε συζήτηση
με όλους»

σελ ~ 3

Δίμηνες
θέσεις
εργασίας
για 20
άτομα
στον Δήμο
Κοζάνης

σελ ~ 5