Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
1 έμπτη
Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5716
Tun00A:0.15 €
ελεύθερα
Καθημερινή ΕΡημερίδα Kozavno
Δυτική Μακεδονία
Στο έλε0s των εργολάβων
τα ορυχεία τηs ΔΕΗ
καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Προειδοηοιούν για αυξημένο κίνδυνο για νέεS Katondanos
Σελίδα 1
Εναρκτήρια συνάντηση
του Προγράμματος
Τεχνικής βοήθειας της Ε.Ε.
Θ. Καρυπίδης: "Δημιουργούμε τον οδικό χάρτη
και λοντικές περιφέρεες της Ευρ umnc
Σελίδα 11
Τα χρέη από φόρους
Evas στουs
δυο φορολογούμενου
οφειλέτες
αδυνατεί να εξοφλήσει
φόρ0US EWS 500 ευρώ
i ΦΟΡΟΙ
Συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικήs Μακεδονίαs
Σελίδα 13
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, 17
Α, Ανδρών Ε.ΚΑΣΔΥ.M.:
Έφυγε με το διπλό
από τη Σιάτιστα
°Αριστοτέλης Φλώρινας
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινωση
πρόσληψης
προσωπικού
ALLO Ψ ΕΙΣ
Σελίδα 24
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ερ.
Φιλανθρωπικός
ανασχηματισμός
Yaoué υδιωτικού δικαίου
Reaa2 JETOIL
.ΩΑΝΝΟΧ,1
'zeuii
imier"
Ποια ήσαν αυτά τα φιλανθρωπυκά ιδρύματαστα
οποία σε παλαιότερους καιρούς πήγαιναν απορες κορασίδες για να μάθουν κέντημα, πλέξιμο
να μαγειρεύουν γιουβαρλάκια και γεμιστά ώστε
να μη μείνουν άοπλες: Ηταν υπό την υψηλή επο.
πτεία της Βασιλίσσης: Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν
υπάρχουν πια. Του κενού Τυστοποιηθέντος η φι
λάνθρωπος και πολυμήχανος κυβέρνησή μας
βρήκε τη λύση. Το ίδρυμα που αντικατέστησε τα
έργα της Βασιλίσσης φέρει τον βαρύγδουπο
τίτλο «Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης»
ορισμένου χρόνου, ο
Δήμος Κοζάνης, ύστερα
ano την un' αριθ. 582019
an0Φαση του Δ.Σ. ανακοι.
νώνει ότιθα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δι
καίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας δύο (2) μηνών
συνολικού αριθμού (20)
ατόμων, προς κάλυψη
των αναγκών για εκτέ
λεση εργασιών καθαρό.
τητας.
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 7