Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 21.02.02.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6230
Η διοίκηση της ΕΕΕΠ έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα το τελικό κείμενο
1αζάου μέχρι τελευταία στιγμή για το αζίνο στο Ελληνικό
Συνομοσπονδία Επιχεισηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος
«Καμπανάκι» ΣΕΤΕ για το AirBnB: Απειλεί τηνχοινωνικη συνοχη
Η ΣΕΤΚΕ κρούει των κώδωνα του κινδύνου», για
επιπτωσεις του φαινομένου της
σης, τόσο στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων.
οσο και σε αυτο καθ αυτο το τουριστικο ποοιον της
ις | Κτηματολόγιο:
βραχυχρόνιας μίσθω- Παράταση για
ις δηλώσεις
11αουτείνεται μετά από απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (52/11/13.
02-2019 ), η π00εσμία υποβο.
Σε «Αεοναία Ύδρα» εξελίσσεται το φαινό- λής δηλίοσειον ιδιοκτησίας για
μενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινή- τους κατοίκους εσωτεοιχού έως
των, λειτουργώντας απειλητικα οχι μονο απε- ακίνητα που βρίσκονται εντός
ναντι στη
στικών καταλυμάτων, αλλά και στη δομή A) Αγαθονησίου, του Καλλ1XQ
ολόκληρη τη κοινωνίας, επισημαίνει η τιχον Δήμου Αγαθονησί
Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Του
στικών Καταλυμάτων Ελλάδο
Συνεργασία ΣΔΟΕ με ΕΒΕΠ
στις πρόσπάθειες πάταξης
του παοευπ00LOU
ιωσιιιοτι τα των υικοων τονοι ιακών Δήμων/Κοινοτήτων
Καλύμνου του Καλλιχ ατικού
Δήμου Καλύμνου, Αει ιών του
Λέρου (εκτός της πε!ιοχής που
έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο Κο-Λέρου) τον Καλλ XQατιXOU Δήμου Λέρου, της 11EDIqeQ
ειακής Ενότητας Καλύμνου
Β) Ολύμπου, Μεσοχωρίου,
Σπόων, Be)λάδας, Απερίου,
Οθους, Πυλών, Κα!πάθου,
Μενετον. Αρκάσας του ΚαλλιΔήμου Αειψ
Τις δυνάμεις τους εντονουν το Εμποριχό και Βιομηχανικό Επι
μελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), το Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (ΣΔΟ.Ε.) και η Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, με
στόχο τον περιορισμό του παρεμπορίου και τη διαφύλαξη της
UY1ούς επιχειρηματικότητας. Στην ταχτική Συνεδρίαση του Διοχ
ητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., που πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, προσκεκλημένοι ήταν ο Ειδικός
Γραμματέας του ΣΔΟΕ, κ. Σταύρος Θωμαδάκης, ο Γενικός
Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιά. Ταξίοχος, x. Γιώργος Πατ
τάς και ο Βουλευτής Α' Πειραιά, κ. Κώστας Κατσαφάδος.
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ Αττικής, x. B. Κορκίδης
(4οπό), παρέδωσε στον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ ένα
πλήρες υπόμνημα των θέσεων και προτάσεων του Επιμελητηρίου
για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, την πάταξη του λαθρεμ
Κάσου του Καλλιχρα τικού
Λήμου Κάσου, της Περιφε!εια
κής Ενότητας Καρτάθου
Τη δυμήφια αύξηση του τζιρ- ως εξής:
ου της βιομηχανίας το προη- Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου
γούμενο ετος αποτυπιόνουν Εογασιών στη Βιομηχανία
τα στοιχεία της Ελληνικής (σύνολο εγχώροιας και εξωΝιχύον του Καλλι2ωα τικού
Δήμου Νισύρου, της 11EQ1qegelακής
Ενότητα
Εργασιών στη Βιομηχανία, ουσίασε μείωση 0,9% έναντι
με έτος βάσης 2010 100,0 μείω
και μήνα αναφοράς τον σημειώθηκε κατά την
Δεκέμβριο 2018, σύμφωνα αντίστοιχη σύγκριση του
με προσωρινά στοιχεία, έχει ετους 2017 με το 2016
ήμου Τήλου, Χάλκης
του Καλλιχαιτιχού Λήμου Χαλκης, της ΙΙέριφερεακής Ενότητας Ρόδου, της 1IeQ1φέρειας
ριακού εμπορίου, καθώς επίσης χαι μέτρα για τη βελτίωση του
φοροειστραχτικού μηχανισμού και τον περιορισμό της φοροδια