Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9751 . ΕΤΟΣ 35° . ΤΙΜΗ 1 € . ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙΟ
Τις 671,50 μονάδες
Ανοδος 0,68%
ΠΑΡΟΧΕΣ, "ΚΑΡΦΙΑ" ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προεκλογικοί
μποναμάδες
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Με προβλήματα
ξεκίνησε η υποβολή
των δηλώσεων
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
K. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ CNBC
Χρειαζόμαστε ανάπτυξη
τουλάχιστον 4%
Εβάμηνη παράταση
Πούτιν: "Αν οι ΗΠΑ
φέρουν πυρηνικά
στην Ευρώπη,
θα μπουν στο
στόχαστρο"
Την επέκταση του Πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας νια την Ελλάδα κατά έξι
μήνες, όπως προβλέπεται από τον σχετι
κο ευρωΠαικο κανονισμο νια την οικονομικη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης
(two-pack), ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπη
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, "αυτή η επέκταση αποτελεί μέρος της κανονικης και αναμενομενη
Σελ. 2
Σελ 6
ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΙΟΝΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕ
ρωση, την υηΟΠΟΙηση και την εφαρμογι
των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθη
καν στο πλαίσιο του προγράμματος στη
ριξης της Ελλάδας, στη βάση των δεΣΔΟΕ
σμεύσεων των ελληνικών αρχών"
Επιπλέον, η Κομισιόν σημειώνει πως η
εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων
είναι "ζωτικής σημασίας για την περαι
τέρω ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμ
ψης της Ελλάδας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού ΣταθερόΓια τη χειρότερη κακοκαιρία
της δεκαετιας κανουν
λόγο οι μετεωρολόγοι
τητας (ESM) τον Αύγουστο του 2018
Πάρτι εκατομμυρίων
με Τιμολόγια "μαϊμού"
σε ξενοδοχεία
της χώρας
Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι μετά το τέ
λος του Προγράμματος η Ελλάδα ξεκίνη
σε τη διαδικασία ομαλοποίησης, στο
πλαίσιο της ενισχυμένης εΠοπτείας σε
Πρώτη φάση νια ένα εξάμηνο. Η Πρώτη
έκθεση ενισχυμένης επιτηρησης δημοσιεύθηκε τον Νοέ βριο του 2018, ενώ η
δεύτερη έκθεση θα δημοσιευθεί στις 27
ΦεΒροναρίου 2018
Ενισχυμένη επτροπεία λοιπόν να λίνο
Σελ 8
ακομη
Ο λογικός