Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
106ΧΡΟΝΑΕΛΕΥΟΕΡΑΓΙΑΝΝΕΝΑ!
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ίδιοκτησία l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620 . Ap. φύλλου 17.460 . Τιμή 0,60€ ngum η 21 Φεβρουαρίου 2019
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 3379 1 . Fax: 265 10 30.350 http://www proinoslogosgr . email info@proi oslogosgr
ικό αφιέρωμα για την επέτειο απελευθέρωσης των Ιωαννίνων (σελ.7,
8, 9, 10)
Κορυωνο ταση εραμετημεγαληπαρελα σ ηνΚεν pK Πλατεια 12μα
ε ακεςε μα ςγια ην λυθερωση ης Οις.Σ για ηχεςστον
δυνατουν να εξοφλήσουν ακόμη και 500 ευρώ
Ταχρεήσε Εφορια καιΤαμεια
«πνίγουν» τους μισούς Έλληνες!
P Όλοι τώρα προσβλέπουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων
P «Καμπανάκι» από ΕΚΠΟΙΖΩ: Αποοστάτευτη η α'20ατουχία από 1η Μαρτίου
Ασφαλιστικά Ταμεία, θεωρούν την
120 δόσεων onΔΗΜΟΣΙΟ
ΡΕΠΟΡΤΑ
Ain1ααγόρια και Kopf- I : ντάδες χιλιάδεςορειλέας σε όλη
mli pa, οι οποίοι βλέπουν την οιΤους τη ζωή για να απελ!Repu- : yai El απότοκα κόσο χεροιρο!
Του 1913, θα κορυφωθούν σήμερα : επίσημα (Mapno ooow στη ΚυΤο α με παραδοσιακές φ ρεοές στο μνημείο των Ειαλικαριών σΤΙ Aoopoml. Την 106η επέτειοαπελευθέ
ρωοής ruS από rov Τουρκικό
Hnupo υ, η οποία ξησε για 500
χρόνια περίου κά ru, από rov
θούντα Γιάννενα. Τον φεβρουάριο
roupKIKayo.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
οιοία έχουν εριέλθει πολλοί Έλλ Ινες Είου όπ ένας σΤΟος
δύο οφειλέΤΕς αδυναΤΕί να καταβάλλει χρέη WOU δεν υπερντρο όλους εκεί
Απότην-ΠεριφέρειαΗπε
: Νεεςδημοπρατησεις εργων που : v μικρό και υ καθώς Τολλές
υνδεν πλούς οφαός
στο ρομ στη η στην ολο ης Η εις οποί έδωσαν όν
βελτιώνουν βασικές υποδομές
ΤΙωνου
Βασικες υποοομες
. Τκα οσουνδεν πληρους οφειός
Νε 145% προ ysim
Με 14,5%nponyeitm
πραγματικότητας κριτήρια που συνή, η LL énvu του m1ZA
: οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ -15μα
: Στο Ελληνικό Ιωαννίνον
Ο χειμώνας
δεν λέει
να μας αποχαιρετήσει!
. 10.ma
ν χιόνια και κάθετη πτώση της θερμοηρασίας
: vouv βααικές οδι.
| Το Μουσείο «Θ. Παπαγιάννης»
σημαντική εστία Πολιτισμού!
χι μόνο δεν λέει να
μας αφήσε. Αίγες μέλογιακά μας αποχαιφωνα με Τοως μετευοτης
ρουν νέες δομ0mpamiang, αναμο Μουσείο ΣύγχροΑπό χθες τα Τηλεοπτικά δελτία
κά sitas, qu0ξενούν τις προβλέψεις
Ανοιξη μας ΤΕριμέν βαρυχε μυνα!
Βαγγέλης Λάμπρου (αναπαύεται
νικό Ιωαννίνων, τόσο
από χθες στο Κοιμητήριο Περιβλέπτου
Διετελεσε ενεργό στέλεχος (ως και Πρόεδρος της ΝΟΔΕ) Της ΝΔ.
στο Καμητήρο Του Ιερού Ναού
Περιβλέπτου
YD απότη(υήσε ηλικία μόλις 75
χρόνων. Πρόκειται για ένα από τα
Του ΠΟΡΟΥΚΥΡΙΣΟΥ
ΕυρυβουλευτήτηςΝΑ
: Την Εκδι ωση Που πραγμαΤΟΤο.
: ήθηκε πρόσφατα στην ΑΒ να οου, όπου έγιν το απολογισμός
δράοης για ο 2018, αλλά και ο
On ως χαρακτη°τικά ανέφερε
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
mo διά που με τα Μουσεί μαλκάτο
χρόνο, Ενώ έδωσε
ZArOP111mvXNTOE ABEE
ΠΛΕΑφων rouvpranrov, war :
Πρόσφεραν θέαμα και ξύπνησαν
αναμνήσεις στο Ε.Σ. «Ζωσιμάδες»
-4.0°0 και
Διαπιστώσεις.
| | Ανάγκη κάθαρσης του
. | Πολιτικού συστήματος!
Η Ηπειρωτική Εταιρεία
και ο εξοπλισμός της
Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
> Γράφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
Είναι γνωστό ότι σημαντικό και σπουδαίο po
λο στο έπος Του, Mmgaviou (1912-1913) έπαιξε η
«Ηπε ρωτική Ετιρεία», δηλαδή η Φιλική Εταιρεία
το 1906. Η οργάνωση
ρώνουν παντελώς και μας βλέπουν ως ένα κράτος
βαλκανικό και περιθωριακό. Μια ματιά στον ξένο Tiτης
και η δομή της είχε ως πρότπο τη Φιλική Ετα
χιλιάδες poor po ποδοσΡου ou
Χθες οτο Eev
Ελληνες με οι ΥΕ ΟΚΕυμενη παρακμή όλου museop a 00 km Yet
ρεία, η οποία είχε Το βασικό ρόλο στην προετοιμαtoapm
tllha
Ο κύριος στόχος της Ηπειρωτικής Εταιρείας Είχε δύο κατευθύνσες: 1) Η συγκέντρωση πληροφοριών για τα οχυρά και-1010L
πολιτικού μας συστήματος. Μπροστά σ' αυτή την παρακμιακή ει
:|κό να θεωρυ Tru ς 5EV Trpim ναμένουμε 1mits και να -tinou.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα