Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27237
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Επιχειρ. τουριστικων
καταλυμάτων:Σων
Κίνδυνος απώλειας της δόσης
εςεηι σσεται το
των κερδων των ευρωπαικων
φαινομενο των
κατοχή των ελληνικών ομολόων
νται σταδιακα προς την
μισθώσεων
σεις στην Ελλάδα, τα απο
σμα της οποίας θα αποτελέσουν
φαινόμενο των β!αχυχρόνιων μισθώσεων
uQγωντας απειλητιχα οχι
μόνο απέναντι στη βιωσιμότητα των μι.
φίστικών καταλυμάτων, αλλά
και στη δομή ολόκληQης της ΧΟινωνίας
Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της, η
Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρι
στικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤ
λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει ολοReuters ευρωπαϊκή πη
χρονια η συνομοσπονοια «χρουει των χω
«Εάν δεν ολοκληρωθούν οι
χρόνιας μίσθωσης, τόσο στις
πρεπει να επιτρέψουν την εκταμιευση» εσπευσε να συμπΛήρωσε, εν ΟΨει της συ
στο πλαίσιο του β' μετα-μνημονιακού ε
λέγχου, κινδυνεύει η Ελλάδα, όπως προ
uQωπαίος αξιωματούχος προειδο
Τεράστιες
αΠΟΚΛΙσει στην
της δόσης των 750 εκατ. ευρώ, επικαλούμενος
απώλε
οι οποίοι χάνουν λόγο για αργή πρόοδο
Σύμφωνα με το Reuters, συνολικά υπάρχουν 16 μεταρρυθμίσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια
ολοκληρα)σης.
θρησκευτικη
Πιστη
Να χάσει τη δόση των 750 ε
μετα ν Δυτ. και
Ανατολικής
Ευρωπης
Οι ελληνικές τράπεζες μειώνουν τα «κόκκινα»
δάνειά τους κατά 50 δισ. ευρώ έως το 2021
2018, σημείωσε. «Οσο περισσότερα όπλα
α με έρευνα του Pew Research
Το υψηλό επίπεδο των «κόκκινων» δαείων στην Ελλάδα ε
ο μεγαλύτερο ζήτημα, στο οποίο πQέπει
ρά ελληνικών μη εξυπηρετούμενων δανεί
ων, σημειώνοντας: «Ειχαμε καταστασει
παίοι εχ4ράζουν την πίστη σε έναν χου
στιανικό Θεό σε χαμηλότε!α επίπεδα α
στο οπλοστάσιό σου για να αντιμε
τωπίσεις το θέμα, τόσο το καλύτερο»
σχετικά με τις περαιτέρω πρωτοβουλίες
από την Τράπεζα της Ελλάδος και το υτ0UQγείο Οιχονομικών για να βοηθήσουν
διαδικασία του ανταγωνισμού έπρεπε να
πληρώσουν σημαντικό ποσό χρημάτων για
τον ελεγχο, ωστε να ειναι σε θεση να υ
ποβάλουν προσφορά για αυτά τα στοιχεία
ίμαστε πολύ
CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της TQά
δα του το δίκτυο Euronews.
Η Αρμενία (79%) και η Γεωργία (72%)
τις τράπεζες στο έρπο αυτο πά
διος είπε τη Δευτέ!α ότι υπάρχει «σημα
ντική. ΕλτηΔευτέ τον τομέας χετάσημλά
Ο κ. Μεγάλου είπε ότι υπάρχει ισχυρό
μετη την άλου φη τη
«θα TQ0τιμούσε να δει ακόμη μεγαλύτε!η
στη μείωση του όγκου των μη εξυπηQε
Σεμιναρια
εςορκισμον Υια
οασκαηους στην
1ον Μαρτιο η εφαρμονη του νεου
Ψηφιακού συστήματος αναδοχών
και υιο εσιων
S συστημικές τ
φωνησαν μετα υ τους να μειώσουν τα μη
2021 Χατά 50 δισ. ευρώ. Τα 50 δισ. ευρώ
αντιστοιχούν σχεδόν στο 28% του ΑΕΠ
(ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος) της
χώρας», είπε οκ. Μεγάλου προσθέτοντας
τις αΟΧές Μα!τίου αναμένεται να εφαQμοσθεί το νέο Ψηφιακό σύστημα αναδοχών
και υιοθεσιών, ανέφε!ε η αναπληQwtQ1α υπ0UQ76ς Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ
Ηεκπαίδευση των δασκάλων, κοστίζει
450 δολάρια και
Φωτίου, μιλώντας στον Qαδιοσταθμό «105,5 Στο Κόκχιν
ν η τράπε
στόχους αννόμο επιταχύνεται δραστικά ο χρόνος αναμονής
Περισσότεροι από 200 Ιταλοί εκπαιδευ
Το θέμα αυτό ήταν μέχρι σήμερα "πληγή" για όσους θέλουν ένα παιδί, την ώρα που
περίπου 2.500 παιδιά περιμένουν μέσα στα ιδρύματα. Ακόμη και μέσα στο καλύτερο ίδρυμα στον κόσμο, δημιουργούνται τεράστιες στερήσεις, το καλύτερο ίδρυμα δεν υποχαθιστά
μία ανθρώπινη αγκαλιά αποκλειστικά δική σου», είπε η κ. Φωτίου και πρό
σθεσε: «Δεν θα χρειάζεται κάποιος να "παίρνει σβάρνα" τα ιδρύματα, μή
τικοί δημοσίων σχολείων, εξέφρασαν την
ιθυμία τους να συμμετέχουν σε
2021, έχο
να» δάνεια χατ
σεμινάριο που θα τους εκπαι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα