Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ)
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 23-69300 ΣΑΠΕΣ
Τηλ. και fax: 25320 22242
ΧΡΟΝΟΣ 33ος
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1438
ΠΕΜΠΤΗ
Τιμή Φύλλου: ευρώ 0,45
ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ: www.elapopsi.gr
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Προσοχή
δημότες ΜαρωνείαςΣαπών
Με βραδύτατους ρυθμούς
προχωρούν οι συντηρήσεις
γιατί σειρά έχουν Τώρα το Υποθηκοφυλακείο
Σαπών και τα ΕΛΤΑ Σαπών και Ευλαγανής
στα δημοτικά σφαγεία
Σαπών
Μετά την οριστικ όπως όλα δειχνουν, απόφαση
της δοκησης της Ε ής Τράπεζαςνα κλεισει
το υποκατάστημα της ΕΤΕ στις Σάπες και ύστερα
από την ματης τοπικής αρχης να εκνήσει
εκα να συ τον σε επαρκα να ακο σει
σθεναρά και να αποτρέψει, μέχρι στιγμής τουλά.
χιστον, το κλεισιμο μιας ακόμη υπηρεσίας σης Σά
πες (κατά τα πρότυπα του Ιάσμου), τα πράγματα
γνοντα πολύ δυσκολα για το δημο Μαρωνειας
μενων και των γραφειων των ΕΛΤΑ αν τηνΕλλάδα
κάνουν τουςδημότεςΜαρ ειας Σαπον τελουν
υπό πλήρη ανασφάλεια.
Ασαντανασφαλει καια σχο για ητό
σαπιστορια στον το ει ο ταπαντα ειναι
ρευστά.
An65ε ε
περισσότερα απ'ότι αυτά προς τα εμπρός.
Απ δε ε ο δ μος Μαρ ειας Σ τον ενέχει
πλεον τη δυναμη και το δν μικ Ya να ανατ έ ει
αποφασεις του κέντρου που αποβαινουν σε βάρος
του τόπου.
Στη νεοίδ cioa Παελ a Evo ματικών Σφαγείων μετέχει ως ιδρυτικό μέλος
ηδημοτική επιχειρηση «Γε στο
μου Κομοτηνης, Που&acupl ετα τα δημοτικά
σφαγεία και μάλιστα ο πρόεδρος της κ. Θέμης
Τε εδ
ταβήματαπρος ταπ σω εναι πολλα
αν λα εκα κοντα ταμια στο
Αν ετα τα δημοτικά σφαγεια Σαπών αφού
εκλεισαν περυσι τετοια επο για3 Eru
μήνες, εδώ και 3 μήνες παραμένουν και πάλι
Σαπων και ευρυτερα για τηνεπαρχια Σαπαν
Η συνεχι όμενη υποβάθμιση του τόπου και η
αποψίλωση του από υπηρεσίες κρούουν ακόμη μια
κλειστα.
Καλά θα κάνουν λοιπόν α πολίτες και οι φορείς |
του δημου αρωνειας Σαποννα επαγρυπνουν να
οργανωθούν καινακινητοποιηθούν γιατί αλλιώς θα
υπάρξουν και άλλες καταστάσεις που θα υποβαθμί.
ζουν περαιτέρωτήνπεριοχή.
φορά τον κώδωνα για την επιβίωσή του.
Πολυ περισσότερο όμως ρουν ανησυχες σε
φορείς και πολίτεςγιατο μέλλον ακόμη τριώντοτι.
Εναι απόλυτα κατανοητό ότι χρειάζονται
καοες εργασες
εις και γενικό
κών υπηρεσιών
Συνέχεια στην 6η σελίδα
Για το Υποθηκοφυλακείο Σαπών και για τα ΕΛΤΑ
Σαπών και Ξυλαγανής.
Meάτην κατάσταση ταςμεκκουλ κείων
Γραφεία και παρ pe ματα προ ματ των
Η καρναβαλική παρέλαση ανήκει ιστορικά, εθιμικά και δικαιωματικά στην
πόλη Των Σαπών Συνέχεια στην 3η σελίδα
και την αντικατάστασή τους με Κτηματολογικά
αυτών, δυστυχώς δεν
έχουν συμπερληφθεί στον προγραμματισμό των
υπηρεσιών αυτών και
Σάπες.
Παράλληλα οι αναγγελία μείωσης των εργαζοΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2 MATOY 20
0 Π Π ΟΠΟΥ..OC
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΤΗΕΦΩΝΟ
ΥΠΟβολή Δηλώσεων
στο Κτηματολόγιο
25310
26511
ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΟΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Διανυκτερεύει
Νικολάου Ζωίδη 20 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
w τους ΟΤΑ
ΑΓΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΜΑΕΑΔΩΝ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ ΑΡΑΤΟΥ ΑΡΙΣΒΗΣ
APPIANON ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΤΙΝΗΣ ΘΡΥΑΟΡΙΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΙΜΕΡΟΥ ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΕΧΡΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΡΑΒΥΛΗΣ ΛΟΦΑΡΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ MIPANON
ΝΕΑΣΚΑΛΑΙΣΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΛΑΓΑΝΗΣ ΟΡΤΑΝΗΣ
ΜΟΛΛΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ Ι
ΠΝΔΡΟΣΟΥ ΜΕΣΑΤΙΑΣ naAYANet ΠΡΟΣ ΑΝΗΤΟΝ ΣΑΡΑΣ ΑηΟΝ
ΣΤΡΥΜΗΣ(ΣΤΡΥΜΝΗΣΙ ΣΩΣΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΦΜΑΥΡΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Ο.
Πάντα κοντά
στον ayporn
Α, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19-69300 ΣΑΠΕΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλ: 25321 10063, κιν. 6977978739
e-mai:[email protected]
Thh./Fex: 2531023303
www.ktimatologlagwtms
801-11-58462