Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥΖ ΡΥΘΜΟΥΣ
Η ΑΝΕΡΓΊΑ ΚΑΛΠΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
Ο Δημοσιογράφος
nou ayana
peotei
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκ η ης-Ε δο ης-b ύθ
ης ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ . Ero 45ο-Αρ φύλλου 11419 Τιμή 0 60 ευρ . Τ αρ η 20 Φε ρο αρ ου 2019
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρης Τσελίκος
MnipKOC ano το 2015
κοί μετά, to umoupyti
Εργοοϊας exei αλλάξει
popqq, αλλά Εχει αλλά.
δραματική κατάστα- τοος" δηλωσε ο vfo