Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ίδρυτής-Νυ όλιας Κ p θάνος 1951-1974 180
ότροα Στορίδου LZruawi
ΔΡΑ ΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2
11epi δος Β'(1974)"
Ap φάλλου 6880-11.817050€
ΗΔράμα στο 5ο Φεστιβάλ
Κυδωνοφορίας«Οι Δρόμοι
του κουδουνιού»
ΠΑΧ Δρόμων Αντοχής
Χρυσό μετάλλιο
για την Μαρία
Τσακίρη
Ξεκινά από το Δήμο Δράμας
πρόγραμμα ενημέρωσης
Μετην συμμετοχή
Δραμινών ομάδων
και πρόληψης
καρδιαγγειακού κνδύνου
To First Lego
League στην Ξάνθη
στη Θεσσαλονίκη
gngh. T
Ο δρόμος προς το 5ο Γυμνάσιο Δράμας
Αναγκαίες ορισμένες
Με οχτώ εξεταστές διεξάγονται
παρεμβάσειςκαι βελΤΙώσεις! πλέον
Οι εξετάσεις για δίπλωμα
για Τους πεζούς μαθητές
Απαραίτητη η σήμανση διαδρόμου επί της οδού
οδήγησης στη Δράμα
Αγίου Όρους-Ινστιτούτου
-ρασμένη Δευτέρα 18
τερα συμπολίτες μας,
α της από την 1η
του σαμε εμείς
σμένοι συνεχίζουν μέχρι και
τα αυτοκίνητα
νές ώρες ατή τη φορά και Εκτός Εργου κού ωραρίου
των Εξεταστών. Στην Π8pipepeatl Ενότητα Δρ μας, ατό
τους δώδεκα εξετατές έχουν er οτρέψα στα κοΒήκοντά
καν καιτο να ποOTON.T.
τας πάνω από
"Ορίζουμε προουριά και μέχρι την οριστική δευθέτηση
ταου ματος, που épel aaruua με την αποζημίωση των
υπαλλήλουν εξεταπτών υπο4ηφίων οδηγών για τη διενέρείναι σχεδόν ari_
οδού Δημοσθένους πορουσιάξει αρκετά προβλήματα. Ιδιαίτερα TK
Yaa του έργου αυτού, με την
του θουκού πλοίου του συστήματος δοκιμαούν και
ουμπ pop°ράς υποψηφίων οδΤΥών και οδηγών από το apμόδιο Υτουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την έναρξη
τ0weF ετάσεων μετάτη λήξη του κανονικού copopiou qyaσίας τυν umpeauv Μεταφορών και ΕΤΚΟΒυν ών της Π8και Μεταφορών.
μάο, Yh ετα από τρία σημεία: Τοένα
eivou απότο Γήεδο Κραχιδη προς την
Μάλιστα άτωςεπσημανα σ ην απόφασή του ο κ Μάος
κα λαμβάνοντας υπόψη ότμετάτη μη kang Ολή ατο ημισης στους υπαλλήλους efnotés uno4nqiano&fyinya
τη ανέργεαα του έργου αυτού ετά τη λήξη του κανονιού
ωραρίου εργασίας των υπηροών και Εκτός του χρόνου
Που καλύπτ taaounepoporota ληση, ega Sokoma η δενέργα τον ertoewv Ya Ορουκό δάστημα
τέραν των τρών η w. Ancobloua auto, san above
έχουν auG θεί και αυτό
σημαίνει ότι πλέον, κάθε συ oeda-για
ναμην πούμε σχεδόν κάθε ga
οδό Αγίου Όρους, από την Αεωφορο
Yemond, éXA
τοδικό της σχολείο, τουλά°στον τοΔιΣτρατού προς την Αγίου Όρους και
τέλος, πολλά παιδιά διασχίζουν την οδό
Το τημα που θα μας απασχολήσει
σήμερα, εία το 5ο Γυμνάσιο Δράμας
και οι δρόμοι που οδ γούν προς αυτό
Διάδρομος επί της Αγίου Ορους
Η οδός Αγίου Ορους
eiva aum του κατεβα ea προς τα φονάρια του Αΐου και συναντάυ κάθετα
Η παρούσα ισχ ει από την υπογραμή της και ατό την
έναρξη Ούος της, κάθε άλλη ατόφαση της Π8papépes,
Ανατολκής Μαεδον ας και θράκης, που ρυθμί α δαφογιατους μαθητές που πηγοίνουν πο
από ης άμεσα κοντινές Yemoner,
οδήγησης ή να ΠΕ τείνουν σε ανύτερη κατηγορία την ήδη
Ουσιαστικά η πρόσβαση προς το 5ο ΓυAEga να σημαωθεί ότι η
ατοχή τυν εξεταστών πραγματοποιείται όλο αυτό το
διάστημα, λόγωτης μη κατα.
βολής απαςημίωσης για τη
ivépron τυον εξετάσεων,
μετά τη λήξη του κανονικού
την 1ηςουλίου.
Επιλέον, οημαίνειο κ. Μπος στην απόφασή του, στη
διαμορφωθείσα κατατοοη πλήττα το δημόαοουμτέρον
την οκονομιή ζωή των πολιτών των ηριφερααών Ενοτήτυν της npapépex Ανατολικής Μ κεδονίας και ΟΟης
και κυρίως τους ανέργους, οι οποίοι οιδιώκουν την απότηση δαας οδ τησης ως προσόν γιατηνα ατηση μας
Ευχαριστήριο
θερμές
Χριστίες
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
Γενικό νομοθετικής παρεμβασης ταφορές επ κύναν εμπορευμάτων τους οπαιδευτές
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
του Υπουργείου Υποδομών
υποψηφίων οδηγών κ.λπ.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 0 6977 4728
Hataoa.LIL-||| ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠθ
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠθ
τέως Επιμελητής Α , ΠαΒολογίας ΓΝ Δράμας
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο.Π. Αρμεν (
8:30-13:30&17:30 -20:3
εκτός Τετάρτης απόγευμα
Ειδικό, Ορθοδοντικόs
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
L 252 10 20 006 K. 6942 900 424
Τηλ. 252 1022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
e: [email protected] fb: andreasxanthis

Τελευταία νέα από την εφημερίδα