Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
EAEYOEPIA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9673 . ΕΤΟΣ 3go . 0,50 €
[email protected], www.ele.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μία γιορτή του ποδοσφαίρου με τους θρύλους του 2004
Πάνω από 1700 σπουδαστές συμμετείχαν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης
αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους και της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ
Πρόβλημα τα
na civ συνεργεί Μια εναλλακτική διαδρομή
Προς την αγορά εργασίας
Το Προβλήματα nou απασχολούν τον κλάδο
των Φανοηοιείων συζήτησε με τον Πρόεδρο
του Σωματείου Μηχανοτεχνιτών-ΦανοηΟειών και συναφών επαγγελμάτων Ιωαννίνων
«Ο Αρχιμήδης», χρηστο Μηάη, ο Δήμαρχος lo.
αννίνων, θωμάς Μηέγκας.
να εφόδιο να τη συνέχεια στην αγορά εργασίας για τους χιλιάδες
σπουδαστές an°τελεί ποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους . Τάξης Μαθητείας. των ΕΠΑΛ. Παράλληλα, εί.
ναι κι ένας κρίσιμος κρίκος στην ενίσχυση της τεχνολογικής και επανγελματικής εκηαίδευσης για την on0ία αυξάνεται συνέχεια το ενδιαφέ.
ρον και στα Γιάννενα από νέους που αγωνιούν για το επαγγελματικό τους
μέλλον, ενώ Παράλληλα αυξανόμενες είναι και οι ηαρεμβάσεις ενίσχυη Πιστοποίηση των a
σης από την Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας.
Την Κυριακή έγιναν από τον Ε.Ο.n.n.Ε.n ο Εξετάσεις Πιστοποίησης ano.
φοίτων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ., σε 21
εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή. Λάρισα. Ίωάννηο.
μία Αγρίνιο, Ρόδο
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Πρωτοπόρος
στη διαχείριση
Μυτινη η Χίο.Σάμο Anuvo κα ικαρία
Κοζάνη, Λαμία. Αγρίνιο.
Αμαλιάδα. Καλαμάτα. Ηράκλειο, Χανιά.
Ρόδο,
των αποβλήτων
Βραβείο στην κατηγορία "Διαχείριση Περι.
βάλλοντος και Πολιτιστικής κληρονομιάc
απέσπασε ο Δήμος Ζίτσας στο πλαίσιο της
anov un "Greek Green Awards 2019
με θέμα .Βέ τιστες Πρακτικές Οργανισμών
και φορέων της ΤΟΠΙκής Αυτοδιοίκησης για
το Περιβάλλον και την Αειφορία».
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΒΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΩΑΝΝΊΝΩΝ
Η Φέτα "Δωδώνη" στην
μεθερο nnov τετ no κτικοο ο νονηςών
Το Μπιζάνι, σύμβολο
του ηρωισμού
κορυφή των Προτιμήσεων
Σταθερά No.1 σε Πωλήσεις στην κατηγορία
ΕΠώνυμης φέτας Π.Ο.Π. για το 2018 όπως
ανακοίνωσε η εταιρία
Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΊΗΣΕ
ΤΗΝ ΥΠΟΨΗ010ΤΗΤΑ ΤΟΥ
Διεκδικεί τηνυήφο
ων Μετσοβιτών
Οταν το νερό
προσφέρει έμπνευση
Πλησίασαν τον αριθμό των 200 οι συμμετοκές στον Πρωτότυπο φωτογραφικό διαγω.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΙΤΗ
νο του Γραφείου Τουριστικης Προ ολής
του Δήμου Ιωαννιτών σε ουνεργασία με τη
ΔΕΥΑΙ με τίτλο «Νερό. δώρο της Φύσης.
κνύοντας Ο μαντικέςιστορικέέστκα έξω noune o inovanou
Tona ντα
απλώνεται σε
κνύοντας σημαντικές ιστορικές στιγμές που συνέβαλαν στον βα
σικό στόχο, την απελευθέρωση στις 21 Φεβρουαρίου 1913.
του ητη
εκ ερ στο nMoora ou
Βρέθηκε αντιμετω ος
Βρεθηκε α τιμετωΠΟ
road σημεία μέσα και
εώ από την nonn. ovode'.
ΔΕΥΑ με titov«Νεοσεδώρο νοφμετη
- μΕ αρκούδα