Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 20.02.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6229
Επεξέργαζόμαστε τη διαμόαφωση ενός νομοθετικού πλαισίου
Κίνδυνος κατάQQευσης για 1.800 κτίρια της Αθήνας
Εκπόνηση του συνεκτικού ΣτQατηγικού Σχεδίου Άράσης Τουριστικής Προβολής της Αττικής
Μνημόνιο υπέγρά αν Περιφέρεια Αττικής και ΞΕΕ
Στο επίκεντρο η συστηματική στήριξη δράσεων τουοστικής ανάπτυξης και προβολής της Περιφέρειας Αττικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικόΠοος όφελος του
τουρισμού της Αττικής ενώνουν τις δυνάμεις τους η
Περιφέρεια Αττικής και το Ξενοδοχειακό Επιμελ- |
ητήριο Ελλάδος
Ο αθηγητής
Μ. Ιακωβίδης σε
EX01 ωση της
Τράπεςας της
Ελλάδος
π Q αγ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί
την Πέμπτη 28
Συγκεκριμένα, η Περιφέρειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), Αλέ
ξανδρος Βασιλικός και η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών
Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), Κωνσταντίν α Σβύνου υπέγοαψαν, σήμερα, στα γραφεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, Μνημόνιο Συνεργασίας, παρουσία της Εντεταλμένης
Περιφερειακής Συμβούλου Τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής,
Ελένης Δημοπούλου και της Διευθύντριας του ΞΕΕ, Αγνής ΧριΕοχονται παρεμβάσεις
σε Ιλισσό
αι 000 Πειοαιώ
Φεβ00U4010u
ς 18:
Συνεχίζονται οι Συζητήσεις
στο Μουσείο της ΊΟάπεζας της
Ελλάδος με οικοδεσπότη τον
δημοσιο?ράφο Γιάννη Παλαιστι
Φεβρουαρίου 2019 στις 18:00 θα
συνομιλήσει με τον καθηγητή
του London Business School
Μιχαήλ Γ. Ιακωβίδη και θέμα:
«Οικονομική πολιτική στην
εποχή της 4ης Βιομηχανικής
Επαναστασης».
Οιακές μεταβολές στην
ουναμη του ελληνικου
Σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, η Περιφερε
άρχης Αττικής Ρένα Δούρου, σημέρα το πρωί, στη συνέντευξή της στον Alpha radio και τη δημοσιογ°iqo Μαρία
Η συζήτηση εντάσσεται στον
κύκλο των εκδηλώσεων που
00)γανώνει φετος για οευτερη
συνεχή χρονιά το Μουσείο τ
Αύξηση 0,2% σημείωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρη
Συγκεκριμένα η Περιφερειάρχης τόνισε ότι «διερευ
νουμε τη δυνατότητα αποκάλυψης της αρχαίας κοίτης του
Ιλισού, αντί να επισκευάζουμε μια γερασμένη πλάκα,
που έκρυψε τον Ιλισό, και μάλιστα με κόστος δεκάδων
εκατομμυρίων ευρώ»
διαλόγου (
οχού στόλου (πλοία 100 εμπορικού στόλου (πλοία
κόρων και άνω) τον Δεκέμ- 100 κόρων και άνω) ανήλθε
βριο πέρυσι σε σύγκριση με σε 42.552.628 χόρους και
την αντίστοιχη δύναμη του παρουσίασε μείωση 3,3%
Δεχεμβρίου 2017, έναντι τον Δεκέμβριο 2018 σε
Χύξησης 1,3% κατά την σύγχουση με την αντίστοιχτ
αντίστοιχη σύγκριση το 2017 χωρητικότητα του Δεκεμκαι πλέον βρίου 2017, έναντι μείωσης
θέματα οιχονομίας και πολιτισμού και να πρ)ωθήσει τον
οικονομικό αλφαβητισμό.
«Στόχος είναι, μαζί με τους συναρμόδιους φοοείς, τον
Νίκο Μπελαβίλα, υποψήφιο Δήμαρχο Πειραιά, να προσπαθήσουμε, μέσα από ανάπλαση, ο Ιλισός να βρει τη
φυσική του κοίτη από την Αγία φυτεινή εως το Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», είπε η Πεοιφερειάρχης
στο κοινό με ελεύθεQη είσοδο
και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω
ελίδας του υσείου
ιστοι
σύγκριση το 2017 προς το
book.com/BoGM