Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Χρηματοδότηση ΜΜΕ για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5419 Τετάρτη 20.02.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Οι φόβοι γ
ΚΕΟΣΟΕ
Huawei θα
καθυστερήσουν
τα δίχτυα 5G
Αυξημένη η παρουσία του ελληνικού
κρασιού στις διεθνείς αγορές
Με τον αραμπά οι διαγωνισμοί
αξιοποίησης ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ
ηοινωνιακή εταιρε
(νδυνο
αθυστερησει, η
στην ανάπτυξη των δικτύων
5G, προειδοποιεί ο CEO
ωστόσο ότι η ο,θμιση και τα
λύτερα εμπόδια.
Η σουη
ανταγωνίστρια της Nokia
αναμένεται να ωφεΛηθουν
εάν οι ευροπαϊκές κυβέρνησεις απαγο?εισουν τον
εξοπλισμό
Ekholm, διευθύνων σύμβουοτι οι εντασεις με τη Huawei
παϊκούς παρόχους.
λος της Ericsson υποστήριξε ΕΕντηρετουμένα Ανο'yματα
στιγμή ρίσηάρουμε «Αυτητη 1 των ελληνικον τοαπείων
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ 10 ΕΛΛ Anas
χεντοωθούμε
ερώτημα. Ολοι οι πελάτες
μας προσπαθούν να καταλά
«Κόκκινα» δάνεια ύψους
περίπου 9 δισ. ευρώ «κουβαλάς στους
ους τους από τις θυγαΠάντως, όπως σημειώνει το
ΑΠΕ, σύμφωνα και με τις δύο
μεθοδολογίες,
υν τι σημαινει αυτο και
αυτό ακριβώς προκαλεί αβε
να μειώσουν
νισμός του τομέα κινητής
τηλεφωνίας, εξέδωσε προει
δοποίηση την περασμένη
εβδομάδα, στην οποια χαος δείχνουν ότι στο τέλος Σεπτεμ
να κάνει αναφοοά. στη
Huawei- ανέφερε ότι
συ Τ τηση για τον εξοπλισμό
και η δυνητική απαγόρευση |
θα μπο ούσε να αυξησει τα
κόστη για τους ευρωπαϊκού
εννεαμήνο τα «κοκκινα» όανεια
Μια νεα υπηρεσια προς τους μηχανικούς μελη του ξεκινα να
παρέχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με σκοπό την
παροχή υποστήριξης σε μηχανικούς για θέματα εξοικονοδιατηρώντας
ωστόσο το
| Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
αΟνητικό Qexog στην Ε.Ε.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το ποοο
στό των «κοκκινων δανε αν
στην Ελλάδα αγγίζει το 43,5%
ησης ενέργειας.
βρου, τα Μη Εξυπηρετουμενα
πε ων μειοθηκαν σα 93,04 δια.
ηταν στο τελος Ιουνιου. Για την
Ανοίγματα των ελληνικών τραευρώ από 97,57 δισ. ευρώ, που
ίδια περιοδο, τα στοιχεία της
τον συνολιχων δανείον, οταν ο
μέσος όρος στην Ε.Ε ειναι μόλις
Η νεα υπηρεσια «HELP
DESK ΚΕΝΑΚ», όπως αναno ίνωσε ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, θα
παρέχεται σε εβδομαδιαία
Σκοπος του γραφειου υπο
στήρι -ης (helpdesk) είναι η
παροχή βοήθειας ταν μηχα
νικών σε θέματα εφαρμογής
νομοθεσίας του ΚΕΝΑΚ
Κανονισμος Ενεργειακης
4,1%. Το αμέσως υψηλοτερο
ποσοστό «κόκκινων» δανείων
10άπεζας της Ελλάδος δείχνουν μετά την Ελλάδα, διαθέτει
μία μεγαλύτερη υποχώρηση στα
84,7 δισ ευρω απο 88,8 δισ
ευρο αντιστοιχοκ. Η διαφορά Λετονία με 13,5%. Τελος, οσον
αυτη μετα υ τον στοιχείον ΕΚΤ αφορα στο ποσοστό χάιυης
Κύπρος με 21,1% nal
ουν η Πορτογαλία με 14%χαιη
αχολουθΜαι τους πολίτες, να θέσει σε
n νδυνο τη λειτοιο ια της
αση και εντασσεται στο
πλαισιο της συνεχους προ
σταθειας του ΤΕΕ για υπο
στήριξη, ενίσχυση και εμβαΑποδοσης Κτοιων, τις ενερ
γειακές επιθεωρησεις, την
έκδοση ΠΕΑ, τις μελέτες
ξης των 4G και να
καθυστέρησει την έναρξη
και ΤτΕ ΕΛΛ 0,00%, η οποία των
στο εννεάμηνο φθάνει τα 8,4 στοιχεία της ΕΚΓ δείχνουν ότι
δισ. ευρό (9304-84,7), αντιπρ- στην Ελλάδα το ποσοστό των
Μη Ε υπηρετούμενα Δάνεια Ογήσει οι τράπεζες φθάνει το
τον ελληνικών τραπεζών στο 51,2% του συνόλου των «κόκκικαι του ενε
έργου των Ελλήνων Μηχα- σχετικές τεχνικές οδηγίες
εύει κατα κύριο λόγο τα προβλεψε(
ιε νε
ασυοματα δικτυα ως εθνικες | εξωτερικο, τα οποια δεν περιυποδομές ηριτικής σημασίας λαμβάνονται στα στοιχε
νων» δανειων, εναντι ποσοστού
61,1% κατά μέσο ό00στην Ευ ία που
παρακολουθεί η ΤτΕ.