Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

20

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5069

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΟΨΕ (19.00) ΣΤΟ «ΑΣΤΗΡ» Ο ΠΡ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ Ν.∆. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Εξαρτώµενοι
από τον...
αποκλεισµό

Με µηνύµατα
για συστράτευση
ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΝΕ∆ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΡΑΚΙΝΟ
ΠΟΥ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ
∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Παραµένουν
τα ισόβια
ΣΕΛ. 4

ΜΗΤΕΡΑ ΣΕ ∆ΙΚΗ ΓΙΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Με το µωρό
στο εδώλιο!
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 8

ΣΤΟ «ΠΟ∆Ι» ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Χαριστική βολή

τα εξοντωτικά πρόστιµα
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΛ. 5

28 ΜΑΘΗΤΕΣ
ΚΑΙ 10 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 45ο ∆.Σ.

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ

Το Μπεγουλάκι
«αγκαλιάζει»
την Ευρώπη!

Ασκητικός
Ιεράρχης
µε πλούσια
προσφορά
ΓΥΝΑΙΚΑ∆ΕΛΦΟΣ ΤΟΥ
π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗ

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 2

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ

Παναχαϊκή:
Στη Βουλή
η αναδιάρθρωση
Α1 ΕΣΚΑ-Η

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ «Γ»

ΓΝΩΜΗ
AUTO & MOTO
ΣΕΛ. 17-20

Σοκ για την Ε.Α.Π.
από τη Νίκη Πρ.
ΣΕΛ. 21-27